برنامه آزمون های آزمایشی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

برنامه آزمون های آزمایشی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ سنجش ، قلم چی ، گاج و گزینه دو در زیر آورده شده است. برای دانلود هر کدام از آزمون های آزمایشی کافیست روی گزینه دلخواه کلیک نمایید.

 

آزمون های آزمایشی سنجش :

برنامه آزمون آزمایشی دهم مرحله ای سنجش

برنامه آزمون آزمایشی یازدهم تابستان سنجش

برنامه آزمون آزمایشی یازدهم مرحله ای سنجش

برنامه آزمون آزمایشی کنکور تابستان سنجش

برنامه آزمون آزمایشی کنکور مرحله ای سنجش

برنامه آزمون آزمایشی جامع سنجش

آزمون های آزمایشی قلم چی :

برنامه آزمون آزمایشی دوم دبستان قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی سوم دبستان قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی چهارم دبستان قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی پنجم دبستان قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی ششم دبستان قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هفتم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هشتم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی نهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی نهم تیزهوشان قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی دهم ریاضی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی دهم تجربی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی دهم انسانی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی یازدهم ریاضی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی یازدهم تجربی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی یازدهم انسانی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی کنکور ریاضی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی کنکور تجربی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی کنکور انسانی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی کنکور زبان تخصصی قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی کنکور هنر قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان حسابداری دهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان کامپیوتر دهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان گرافیک-نقاشی دهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان معماری دهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان سایر رشته ها دهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان الکتروتکنیک یازدهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان حسابداری یازدهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان کامپیوتر یازدهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان گرافیک یازدهم قلم چی

برنامه آزمون آزمایشی هنرستان معماری یازدهم قلم چی

آزمون های آزمایشی گاج :

برنامه آزمون آزمایشی اول دبستان گاج

برنامه آزمون آزمایشی دوم دبستان گاج

برنامه آزمون آزمایشی سوم دبستان گاج

برنامه آزمون آزمایشی چهارم دبستان گاج

برنامه آزمون آزمایشی پنجم دبستان گاج

برنامه آزمون آزمایشی ششم دبستان گاج

برنامه آزمون آزمایشی هفتم گاج

برنامه آزمون آزمایشی هشتم گاج

برنامه آزمون آزمایشی نهم گاج

برنامه آزمون آزمایشی دهم عمومی (ریاضی و تجربی) گاج

برنامه آزمون آزمایشی دهم ریاضی اختصاصی گاج

برنامه آزمون آزمایشی دهم تجربی اختصاصی گاج

برنامه آزمون آزمایشی دهم انسانی (عمومی و اختصاصی) گاج

برنامه آزمون آزمایشی یازدهم عمومی (ریاضی و تجربی) گاج

برنامه آزمون آزمایشی یازدهم ریاضی اختصاصی گاج

برنامه آزمون آزمایشی یازدهم تجربی اختصاصی گاج

برنامه آزمون آزمایشی یازدهم انسانی (عمومی و اختصاصی) گاج

برنامه آزمون آزمایشی کنکور عمومی (ریاضی و تجربی) گاج

برنامه آزمون آزمایشی کنکور ریاضی اختصاصی گاج

برنامه آزمون آزمایشی کنکور تجربی اختصاصی گاج

برنامه آزمون آزمایشی کنکور انسانی (عمومی و اختصاصی) گاج

آزمون های آزمایشی گزینه دو :

آزمون آزمایشی دهم گزینه دو

آزمون آزمایشی یازدهم گزینه دو

آزمون آزمایشی کنکور گزینه دو

 

مقایسه آزمون های آزمایشی (یه مقاله توپ)

اگر آزمون دلخواه تونو انتخاب کردید دلایل انتخاب تونو بنویسید تا دوستاتون رو کمک کرده باشید.