AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23
logo
برچسب ها:
روش صحيح مطالعه دروس مختلف
6

روش صحیح مطالعه دروس مختلف

روش صحیح مطالعه دروس مختلف + تکنیک های موثر تست زنی

روش صحیح مطالعه دروس مختلف و تکنیک های موثر تست زنی به جنس آنها خیلی بستگی دارد ولی با یک تقسیم بندی کلی دروس به دو نوع حفظی و تحلیلی می توان چند نکته را بیان کرد.

مطالعه دروس حفظی :

در دروس حفظی (که مبنای پاسخگویی به دروس عمومی و …است) بدلیل حجم زیاد مطالب ممکن است ناامید بشوید و یا با خودتان بگویید که این حجم مطالب قطعا تا کنکور از یادمان خواهد رفت پس بگذاریم دروس عمومی را بعد از عید به شکل جدی مطالعه کنیم. در پاسخ به این نظر باید گفت که با این حجم دروس عمومی بعد از عید بسیار کلافه تراز آن چیزی که الان هستید خواهید شد و ضمنا بعد از عید داشتن وقت کافی برای تحلیل کنکور های سراسری و آزمون های آزمایشی جامع مختلف و زدن تست های فراوان برای درس های اختصاصی بسیار مهم است که اگر مشغول عمومی خواندن بشوید قطعا از آنها غافل خواهید شد.

مساله بعدی اینکه حتی اگر فرض کنیم که کل مطالب دروس عمومی بعد از عید جمع شدنی باشد احتمالا حوالی کنکور این حس به شما دست خواهد داد که چیزی یادتان نمی آید. یعنی مطالب وارد حافظه کوتاه مدت شما شده بوده و این حس تا حدود زیادی درست است. بنابراین لازم است مطالب وارد حافظه بلند مدت شما بشوند.

راه حل ورود اطلاعات به حافظه بلند مدت چیست؟ جواب: فقط و فقط تکرار! تنها از راه تکرار است که می توان اطلاعات را از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل کرد. یعنی باید وقتی برای تکرار دروس عمومی داشته باشیم. پس باید مطالعه آنها را زودتر شروع کنیم. هر چقدر تعداد دفعات تکرار بیشتر باشد، اطلاعات وارد لایه های پایین تر مغز خواهد شد و دیر تر از یاد شما خواهد رفت. بعنی میتوان گفت 100 بار خواندن مطالب حفظی از 99 بار خواندن آنها بهتر است.

آیا تکرار در مطالعه اولیه هم مهم است؟ بله. مثال فرض کنید که شما قرار است فردا امتحان ادبیات فارسی بدهید و در بخشی از مطالب لازم برای امتحان باید آثار مولوی را حفظ کنید.
مولوی : فیه ما فیه، دیوان شمس و …
احتمالا دو یا سه بار با خود این آثار را تکرار می کنید و بعد از آن حس می کنید که همه آنها یادتان مانده. ولی چند خطر:
1 – با دو یا سه بار تکرار حتما این آثار را حفظ خواهید کرد ولی تا فردا از یادتان خواهد رفت. همان طور که شماره تلفن های روی شیشه مغازه ها را وقتی در تاکسی نشسته ایم و با سرعت از کنار آنها عبور می کنیم، در نگاه اول میتوانیم حفظ کنیم ولی فقط چند دقیقه بعد از خاطرمان خواهد رفت. شاید برای همچنین مطلبی تعداد تکرار مناسب 5 الی 10 بار تکرار باشد.
2 – اگر آثار چند نویسنده یا شاعر دیگر را (مثال سعدی و عطار) هم بخواهید با تکرار حفظ کنید، موفق خواهید بود، ولی ممکن است سر امتحان همه آثار مولوی را باهم حفظ باشید فقط شک کنید که این آثار برای مولوی بود یا سعدی؟؟؟ برای جلوگیری از این مشکل حتما کلید این آثار را هم با آنها تکرار کنید. یعنی در هر بار تکرار آثار مولوی کلمه “مولوی” راهم با آنها تکرار کنید. بگویید : مولوی، فیه ما فیه، دیوان شمس و …
3 – در تکرار آثار مولوی ترتیب تکرار آثار را عوض نکنیم. یعنی دو تکرار متوالی ما این طور نباشد:
مولوی، فیه ما فیه، دیوان شمس و …
مولوی، دیوان شمس، فیه ما فیه و …
این کار دو فایده دارد:
اول – سرعت تکرار را افزایش می دهد.
دوم –با تکرار یکسان این واژه ها کنار هم گوش شما آنها را آهنگین خواهد شنید. امتحان کنید! گوش انسان صداهای متناوب را آهنگین می شنود. حتی اگر چند دقیقه روی صدای کولر هم متمرکز شوید حس می کنید کولر آهنگ میزند. جالب است که آهنگی که هر کس از این صدای متناوب می شنود متفاوت است. حالا این آهنگین بودن چه فایده ای دارد؟ مغز متن آهنگین را ساده تر می پذید و آن را سریع تر به حافظه بلند مدت منتقل می کند. احتمالا شما هم این موضوع را تجربه کرده اید که برای حفظ کردن شعری باید آن را ده ها بار تکرار کنید در حالی که با شنیدن دو سه باره یک آهنگ تمام شعر آن را حفظ می کنید.

در رابطه با مطالعه دروس تحلیلی مثل ریاضی و فیزیک به چند نکته دقت کنیم:

ممکن است طی مطالعه درس ریاضی یا فیزیک چند مرحله نتیجه گیری انجام شود و نهایتا به بدست آوردن یک قضیه یا فرمول منتج شود. شما در بیشتر موارد باید پس از درک کامل روند رسیدن به آن نتیجه، نتیجه نهایی را حفظ کنید. بعضی مواقع ما با این استدلال که “ریاضی که حفظی نیست و …” از حفظ کردن بعضی مطالب ضروری امتناع می کنیم.

اگر مدتی از خواندن جزوه یا کتاب دروس تحلیلی بگذرد و در این مدت برای این دروس کلی تست زده باشیم و تمرین کرده باشیم، پس از مدتی نتایج داخل جزوه یا کتاب یادمان هست ولی روند رسیدن به آن نتایج از خاطرمان می روند. روند رسیدن به نتایج ممکن است خود مورد سوال قرار گیرند و یا در مواردی ممکن است پس از یک امتحان به این نتیجه برسیم که چقدر موضوعات ساده ای در امتحان به ذهن شما نرسیده است. اینها همه حاصل از یاد رفتن روند رسیدن به نتایج است. در این حالت باید جزوه را بازخوانی کنید. اگر مدت زیادی جزوه را نخوانید و فقط در رابطه با آن موضوع تست بزنید “سواد شما نم می کشد”.


محصولات مرتبط: کنکوریوم انسانی


 

چند موضوع درباره نحوه تست زدن برای آمادگی کنکور : (تکنیک های موثر تست زنی)

معمولا وقتی اولین بارمان است که درباره مطلبی تست می زنیم با زدن هر تست جواب آن را نگاه می کنیم. این کار غلط نیست ولی به نکته زیر درباره آن دقت کنیم: فقط برای موضوعات مهارتی توصیه می شود. موضوعات مهارتی موضوعاتی هستند که با یادگیری چند تکنیک قادر به پاسخگویی به تست های آن موضوع خواهید بود. بیشتر موضوعات درس های اختصاصی، بیشتر تست های زبان فارسی، test cloze & reading ، قواعد عربی و … مهارتی هستند. ولی موضوعاتی مثل تاریخ ادبیات، لغت ادبیات، دروس دین و زندگی، مطالب حفظی شیمی و… مهارتی نیستند. در موضوعات مهارتی از این روش استفاده می کنیم تا جواب هر سوال ما را در پاسخگویی به سوال بعدی کمک کند و اصطلاحا ما را در آن موضوع راه بیندازد. در حالی که استفاده از آن در موضوعات غیر مهارتی مثل تقلب است. مثال فرض کنید شما در زدن تست های تاریخ ادبیات از این موضوع استفاده کنید. اطلاعاتی که از جواب یک تست بدست می آورید در زدن تست های بعدی کمک شایان توجهی به شما می کند و شما نخواهید دانست که بالاخره آن مطالب را حفظ شده اید یا نه؟

اگر حتی جواب های تست ها کمکی به حل تست های بعدی نمی کند و در حل تست ها شدیدا دچار مشکل شده اید دو حالت ممکن است اتفاق افتاده باشد:
1 – مطالب جزوه یا کتابی که خوانده اید را درست متوجه نشده اید و فهم شما نسبت به مطلب عمیق نیست و یا در دروس حفظی آن را خوب حفظ نکرده اید. آن را دوباره بخوانید.
2 – پیش نیاز های حل تست آن موضوع را ندارید. مثال اگر شما در زدن تست های یافتن دامنه توابع، مشکل دارید شاید اصول اصلی یافتن دامنه را می دانید ولی تعیین علامت را بدرستی بلد نیستید و در اکثر تست ها این موضوع شما را آزار می دهد. در این صورت ابتدا مشکل پیش نیاز آن مطلب را رفع کنید.

اگر دفعه اولی نیست که برای مطلبی تست می زنیم این شیوه (یعنی دیدن جواب هر تست بعد از آن) کلا غلط است.

اگر دفعه اولی نیست که برای مطلبی تست می زنید برای تست های مهارتی هر 20 تا و برای تست های غیر مهارتی هر 40 تا جواب ها را نگاه کنید. اعدادی که گفتیم وحی منزل نیست ولی از آنها خیلی دور نشوید.

اگر می خواهید برای مرور تعدادی از تست های تکراری که قبال زده اید را بزنید (که این کار را برای موضوعات مهارتی توصیه می کنیم) بسته به وقتی که برای آن در نظر گرفته اید تست ها را به شکل تصادفی بزنید. مثال زوج ها، فرد ها، مضارب 3 و … . زدن تست های سخت و یا آنهایی که قبال به عنوان تست سخت آنها را علامت دار کرده ایم، برای مرور کار خوبی نیست. چرا که:
1 – همه مطالب را پوشش نمی دهند. در صورتی که اگر تصادفی تست بزنید با توجه به روند آموزشی کتاب های کمک آموزشی، همه مطالب پوشش می یابند.
2 – زدن فقط تست های سخت این دیدگاه را در ما ایجاد می کند که همه تست های آزمون سخت هستند. معمولا در چنین مواردی تست های ساده را سرجلسه آزمون سخت می انگاریم و سادگی آنها را باور نمی کنیم و معمولا آنها را حل نمی کنیم.

برای شناخت بهترین منابع برای مطالعه هر یک از دروس به تحلیل کتاب های کمک آموزشی نگاهی بیندازید.


 

حتمن بخونید :

بدون دیدگاه
  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.