AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23

چیزی در سبد خرید یافت نشد

logo
برچسب ها:
روش مطالعه و تست زنی ادبیات فارسی در کنکور
2

روش مطالعه و تست زنی ادبیات فارسی در کنکور

روش مطالعه و تست زنی ادبیات فارسی در کنکور

( پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد روش مطالعه و تست زنی ادبیات فارسی در کنکور )

1- آیا ادبیات را از همان روز اول (ابتدای دوازدهم) باید موضوعی خواند؟

موضوعی خواندن از اول سال در همه مباحث توصیه نمی شود چرا که دانش آموزان درگیر آزمون هایی هستند که مرحله به مرحله و با توجه به دروس پایه و دوازدهم پیش می رود. ولی در مباحثی هم چون آرایه و قرابت معنایی حتما باید موضوعی خواندن مورد توجه باشد.

2- موضوعی خواندن ادبیات به پیوستگی بین مطالب ضربه نمی زند یا خسته کننده نیست؟ مثلا مداوم تاریخ ادبیات خواندن خسته کننده نیست؟

خیر، ولی در مباحثی هم چون تاریخ ادبیات باید روزی حداقل نیم ساعت را به حفظ کردن اختصاص داد و بهتر است که با لغت جایگزین شود یعنی روزی نیم ساعت تاریخ ادبیات یا لغت.

3- اشکالی ندارد بعد از عید شروع به خواندن تاریخ ادبیات کنیم؟

تجربه نشان داده کسانی که بعد از عید تاریخ ادبیات را می خوانند با توجه به حجم بالای مطالب خیلی در ایم امر موفق نیستند و در نهایت از مطالعه آن منصرف می شوند در حالی که اگر از ابتدای سال یک زمان اندک به این موضوع اختصاص داده شود قطعا نتیجه مطلوب تر خواهد داشت.

4- با توجه به ترکیبی بودت تست های قرابت معنایی آیا می توان تمام نکات قرابتی کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم را همان اول سال دوازدهم بخوانیم و بعد از آن تست ترکیبی بزنیم؟ یا بهتر است طی سال تحصیلی آنها را بخوانیم؟

به نظرم قرابت معنا هر چه زود تر شروع شود بهتر است باز هم یادآوری می کنم که چون دانش آموزان با آزمون های مرحله ای پیش می روند خواندن و تست زدن در طی سال تحصیلی هم هیچ اشکالی ندارد.

5- با توجه به استفاده از کتاب های موضوعی به نظر میرسد دانش آموزان از متن درس های کتاب درسی غافل می شوند. آیا این مورد ضربه زننده است؟

متن کتاب درسی فقط در مبحث قرابت معنا کاربرد دارد البته کتاب های موضوعی مانند املا و لغت و قرابت همه این مطالب را پوشش می دهند لذا به نظرم جای نگرانی وجود ندارد.

6- اگر بخواهید 50% از سوالات کنکور را به عنوان موضوعات ساده تر انتخاب کنید کدام موضوعات را پیشنهاد می کنید؟

تاریخ ادبیات، لغت و قرابت

7چه پیشنهاد خاصی برای نحوه مطالعه هر یک از موضوعات ادبیات یا روش های تست زنی دارید؟

در قرابت معنا حتما باید مفاهیم را بخوانیم به عبارت دیگر حتما ابیات کتاب های درسی را به صورت مفهومی بخوانیم. در برخی از کتاب ها مفاهیم ابیات کتاب های درسی آمده است. نباید در تست زدن افراط کنیم. برای مثال اگر 50 الی 60 تست قرابت پشت سر هم زده شود، نتیجه 20 تست اول با تست های بعدی قدری متفاوت خواهد بود و دلیل آن خستگی ذهن است. پس بهتر است بازه های 10 تایی در تست قرابت انتخاب شود و حتما با در نظر گرفتن زمان برای هر تست حداکثر 1 دقیقه (ایده آل 50 ثانیه)

در آرایه حتما قبل از تست باید به صورت موضوعی تک تک آرایه ها مطالعه شود و سپس تست مربوط به هر یک بررسی شود و در نهایت باید تست های ترکیبی زده شود.

لغت و تاریخ ادبیات تا کنکور باید به صورت مداوم مطالعه شود.

در زبان فارسی حتما نکته های مربوط به هر مبحث مطالعه شود و از مطالعه تشریحی سوالات غافل نشوید.

در املا حتما تست های سال قبل را با تشابهات املایی بخوانید. بسیاری از واژگان املا تکراری هستند.

بدون دیدگاه
  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.