AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23

چیزی در سبد خرید یافت نشد

logo
برچسب ها:
روش مطالعه و تست زنی زیست شناسی در کنکور
4

روش مطالعه و تست زنی زیست شناسی در کنکور

روش مطالعه و تست زنی زیست شناسی در کنکور

( پاسخ های دبیر زیست به سوالات مطرح شده در مورد روش مطالعه و تست زنی زیست شناسی در کنکور )

1- کدام فصل ها در زیست شناسی به لحاظ علمی به هم مرتبط اند و فهمیدن آنها در گرو همدیگر است؟

به نظر بنده اگر بشه زیست اینطور تدریس بشه فکر کنم خوب باشه
١) زیست دوم فصل ١تا٣
٢) زیست دوم فصل ۴تا٨ بجز گیاهی ها + زیست سوم فصل ١تا٣
٣) زیست سوم فصل ۵تا٨ و زیست چهام فصل ۵
۴) زیست سوم فصل ۴و١١
۵) زیست دوم فصل٣،۶،٨ بخش گیاهی + زیست سوم فصل٩،١٠
۶) زیست چهارم فصل ١،٢
٧) زیست چهارم فصل ٣،۴
٨) زیست چهارم فصل ۶،٧
٩) زیست چهارم فصل ٨
١٠) زیست چهارم فصل ٩،١٠،١١

2- موضوعی خواندن زیست شناسی را از همان ابتدای سال (پیش دانشگاهی) پیشنهاد می کنید؟

ای کاش میشد با همین ترتیبی که نوشتم درس میدادیم

3- استفاده از کتاب های موضوعی مثلا زیست گیاهی کار درستی است؟ از چه زمانی؟

بله در گام پنجم

4- برای زیست باید از چند منبع تست زد؟

بنظرم برای هرگام بهتره ترتیب زیر رعایت بشه اگرچه خیلی وقت گیر هست ولی …
١) کتاب درسی
٢) یک کتاب کمک آموزشی خوب با درسنامه منطقی و تستهای آموزشی با کیفیت(مثل الگو – خیلی سبز – گاج)
٣) برای افزایش تسلط تستهای موسسات نظیر قلمچی- گزینه٢- سنجش و ….
۴) آزمون و شبیه ساز و مدیریت زمان

5- آیا لازم است برای هر موضوع تست های ترکیبی هم بزنیم یا تست های ترکیبی را برای بعد از عید بگذاریم؟

بهتره با تست های ترکیبی از ابتدا آشنا بشن چون هنگام مطالعه دید میده و بهتره کتابهایی مثل گاج که تست های ترکیبی بخش آنچه تا کنون آموخته ایم داره در این بخش استفاده بشه ولی فشار روی تست های ترکیبی برای بعد از عید خیلی ضروریه

6- بهترین کتاب های کمک آموزشی برای آموزش یا تست زنی زیست کدام ها هستند؟

بستگی به دانش آموزش داره ولی برای یک دانش آموز خوب
یادگیری با الگو
تسلط بالای ٨٠ با IQ گاج

7- برای دانش آموزان المپیادی که المپیاد زیست را تجربه کرده اند در مطالعه زیست کنکور چه پیشنهادی دارید؟

مطالب و کتابهای المپیاد را کنار بگذارند و تمرکز مطالعاتی آنها کتاب درسی و حرف معلم کنکور و کنابهای کمک آموزشی کنکور باشد.

8- اگر بخواهید 50% از سوالات کنکور را به عنوان موضوعات ساده تر انتخاب کنید کدام درس ها یا موضوعات را پیشنهاد می کنید؟

فصل های گیاهی(گام ۵) + فصل ٣،۴،۶،٧،٨،٩،١٠،١١ پیش دانشگاهی + الکتروکاردیوگرام قلب + مسائل F2 + چرخه قاعدگی زنان و نمو جنین

9- مطالعه کتاب درسی در زیست چقدر مهم است؟

بسیار بسیار زیاد.

بدون دیدگاه
  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.