AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23

چیزی در سبد خرید یافت نشد

logo
برچسب ها:
زیرگروه چیست و چگونه اهمیت دروس و ضریب آنها را در کنکور تعیین می کند
12

زیرگروه چیست و چگونه اهمیت دروس و ضریب آنها را در کنکور تعیین می کند؟

حتما تا حالا کلمه «زیرگروه» در بحث رشته های دانشگاهی و انتخاب رشته به گوش تان خورده. می گویند فلان رشته در زیرگروه دوم قرار دارد، یا اینکه فلان درس در فلان رشته تاثیر زیادی دارد. مدت زمان مطالعه مان را چگونه بین دروس به درستی پخش کنیم؟ خیلی وقت ها مشاوران هنگام برنامه ریزی، توجه به ضرایب دروس مختلف در کنکور را مبنای پخش کردن زمان بین آنها قرار می دهند. می خواهیم در این مقاله همه چیز را درباره زیرگروه ها و رشته های آنها، ضرایب دروس در هر زیر گروه و نحوه اثرگذاری و اهمیت آنها را شرح دهیم.

زیر گروه های رشته های دانشگاهی چه معنایی دارند؟

 

زیرگروه های رشته های دانشگاهی

رشته های دانشگاهی در هر یک از گروه های تحصیلی «ریاضی-فیزیک»، «علوم تجربی» و «علوم انسانی» به چند زیر گروه تقسیم بندی می شوند. حالا این تقسیم بندی اصلا چرا ایجاد شده است. مثلا همه ما می دانیم که برای دانشجو رشته پزشکی دانستن مطالب مرتبط با درس زمین شناسی خیلی اهمیت ندارد، در حالیکه برای یک دانشجوی رشته داروسازی، تسلط به مطالب زمین شناسی از اهمیت بسزائی برخوردار است. بنابراین اگر کسی قصد دارد در رشته داروسازی در دانشگاه ادامه تحصیل بدهد، باید در درس زمین شناسی در کنکور درصد و تراز قابل قبولی کسب کرده باشد. حال اگر بخواهیم بین رشته ها از جهت اهمیت دروس مختلف، تفاوت قائل شویم، مجبوریم آنها را طبقه بندی کنیم.

قبل از هر چیز تقسیم بندی تمام رشته های دانشگاهی در هر یک از زیرگروه ها را در انتهای این مقاله (رشته های هر زیرگروه) آورده ایم. می توانید نگاهی به آنها بیندازید تا بحث مان را ادامه بدهیم. همان طور که در جداول انتهای این مقاله می بینید، رشته هایی که در یک زیرگروه یا دسته قرار گرفته اند، از نظر پیش نیاز های مورد نیاز شبیه هم هستند. مثلا طبیعی است که برای کسی که می خواهد در رشته شیمی کاربردی ادامه تحصیل بدهد، درس شیمی بیش از فیزیک اهمیت دارد و باید نتیجه آن در قبولی اثرگذارتر باشد.

 

اهمیت دروس در کنکور ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان انگلیسی

حالا میخواهیم بدانیم که برای قبولی در هر یک از رشته های زیرگروه های مختلف، کدام درس ها مهم تر هستند؟ برای پاسخ به این سوال لازم است بگوییم که در هر زیرگروه برای هر درس، ضرایبی تعریف شده است که میزان اهمیت آن درس در آن زیرگروه را مشخص می کند. قبل از هر چیز ضرایب هر یک از زیرگروه ها را ببینید تا یک مثال عددی بزنیم.

 

ضرایب دروس در کنکور 99 رشته ریاضی-فیزیک

درس / ضریب

ضریب

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

ریاضی

4

4

3

فیزیک

3

3

2

شیمی

2

3

3

 

ضرایب دروس در کنکور 99 رشته علوم تجربی

درس / ضریب

ضریب

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

زمین شناسی

0

1

4

1

1

ریاضی

2

3

3

4

3

زیست شناسی

4

4

2

2

2

فیزیک

2

2

2

3

2

شیمی

3

4

2

2

2

 

ضرایب دروس در کنکور 99 رشته علوم انسانی

درس / ضریب

ضریب

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

ریاضی

2

4

4

3

3

اقتصاد

1

2

3

2

2

زبان و ادبیات فارسی

4

2

2

2

2

زبان عربی

4

1

1

1

1

تاریخ و جغرافیا

1

1

1

3

1

علوم اجتماعی

1

3

2

2

3

فلسفه و منطق

3

1

1

2

2

روان شناسی

1

2

1

3

3

 

ضرایب دروس در کنکور 99 رشته هنر

درس / ضریب

ضریب

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

درک عمومی هنر

4

3

3

3

3

ریاضی-فیزیک

1

3

1

1

1

ترسیم فنی

1

2

2

1

1

خلاقیت تصویری و تجسمی

4

4

2

2

1

خلاقیت نمایشی

1

1

1

4

1

خلاقیت موسیقی

1

1

1

1

4

خواص مواد

1

1

1

1

1

 

ضرایب دروس در کنکور 99 رشته زبان تخصصی

در گروه زبان تخصصی، ضرایب دروس عمومی مشابه با جدول زیر است و ضریب زبان تخصصی داوطلب 4 می باشد.

 

اهمیت دروس عمومی و اختصاصی در کنکور ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان

همان طور که می بینید مثلا در رشته علوم تجربی، رشته دندان پزشکی در زیرگروه 1 قرار دارد و با توجه به ضرایب دروس، ضریب درس زمین شناسی در زیرگروه 1 برابر صفر است. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای قبولی در رشته دندان پزشکی نیازی به پاسخگویی به درس زمین شناسی نیست و یا به عبارت دیگر نتیجه درس زمین شناسی شما در قبولی در رشته دندان پزشکی اثری ندارد.

لازم به ذکر است که ضرایب دروس عمومی در همه رشته ها و زیرگروه ها یکسان است. یعنی اهمیت دروس عمومی در همه رشته ها به یک اندازه است. ضرایب دروس عمومی در کنکور به شکل زیر است:

 

درس

ضریب

ادبیات فارسی

4

عربی

2

دین و زندگی

3

زبان انگلیسی

2

 

رتبه و تراز عمومی و اختصاصی زیرگروه ها در کارنامه کنکور سراسری

حالا می خواهیم یک مثال عددی بزنیم:

فرض کنید یک دانش آموز رشته تجربی این درصد ها و تراز ها را در کنکور سراسری کسب کرده باشد. با توجه به اینکه در رشته علوم تجربی 5 زیرگروه مختلف داریم، با ضرایب هر پنج زیرگروه، پنج بار تراز کل (نمره کل) این داوطلب محاسبه می شود:

اگر با نحوه محاسبه تراز هر درس آشنا نیستید این مقاله را بخوانید: تراز در کنکور

درس

درصد

تراز

ادبیات فارسی

45

6723

عربی

67

7183

دین و زندگی

91

10011

زبان انگلیسی

35

4709

زمین شناسی

27

3947

ریاضی

47

6328

زیست شناسی

73

10172

فیزیک

45

5841

شیمی

65

7648

 

حال برای محاسبه تراز کل در هر یک از زیرگروه ها مراحل زیر را طی می کنیم:

 

محاسبه تراز دروس عمومی

دقت کنید که در صورت کسر، ضریب هر درس را در تراز آن ضرب می کنیم و در نهایت همه دروس را با هم جمع می کنیم. در مخرج هم مجموع ضرایب را می نویسیم.

 

محاسبه تراز دروس اختصاصی

حالا تراز دروس اختصاصی را در زیرگروه های 1 تا 5 محاسبه می کنیم

مثلا زیرگروه 1:

حالا کافیست با تغییر دادن ضرایب، مشابه با زیرگروه 1، تراز اختصاصی در زیرگروه های دیگر را هم حساب کنیم که ما در جدول زیر نتایج آن را خلاصه کرده ایم:

زیرگروه

تراز عمومی

تراز اختصاصی

تراز کل

1

7337

7997

7832

2

7337

7563

7507

3

7337

6314

6570

4

7337

6868

6985

5

7337

7025

7103

 

محاسبه تراز کل در کارنامه کنکور سراسری

برای بدست آوردن تراز کل، از روی تراز عمومی و تراز اختصاصی از فرمول زیر استفاده می کنیم:

همان طور که می بینید چون داوطلب فرضی ما در درس زیست شناسی تراز خوبی کسب کرده است و در زیرگروه 1 هم درس زیست بالاترین ضریب را دارد، تراز زیر گروه 1 این داوطلب از بقیه بالاتر شده است. حالا این داوطلب فرضی در رشته هایی که از زیرگروه 1 انتخاب می کند با تراز 7832، در رشته های زیرگروه 2 با تراز 7507، در رشته های زیرگروه 3 با تراز 6570، در رشته های زیرگروه 4 با تراز 6985 و در زیرگروه 5 با تراز 7103 رقابت خواهد کرد. مثلا اگر در بین رشته هایی که انتخاب می کند، رشته پزشکی یا دندان پزشکی (که در زیرگروه 1 هستند) را بزند با نمره 7832 با سایرین مقایسه می شود و اگر رشته ی داروسازی (که در زیرگروه 2 است) را انتخاب کرده باشد، با نمره 6570 با دیگران رقابت می کند و …

برای دانستن نکات ویژه ای که باید در هنگام انتخاب رشته رعایت کنید، این مقاله را بخوانید: انتخاب رشته


 

زیرگروه های رشته ریاضی-فیزیک در کنکور 99

زیرگروه

رشته

1

مقطع دکتری: دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، دکترای پیوسته فیزیک.

 

مقطع کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد

 

مقطع کارشناسی: آمار و سنجش آموزشی، آمار، آموزش ابتدایی، آموزش ریاضی، آموزش تربیت بدنی، آموزش فیزیک، آموزش کودکان استثنایی، ادیان و مذاهب، اقتصاد، الکترونیک و مخابرات دریایی، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل، امنیت نرم، ایمنی صنعتی، پژوهشگری امنیت، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، حسابداری، حفاظت اطلاعات، روان شناسی، ریاضیات و کاربردها، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، ضد تروریسم، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم انتظامی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، علوم فنی امنیت، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، علوم کامپیوتر، علوم مهندسی، علوم ورزشی، علوم و مهندسی آب، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فیزیک، فیزیک مهندسی، گردشگری، مددکاری اجتماعی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت، معماری داخلی، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی انرژی، مهندسی برق، مهندسی بهره برداری راه آهن، مهندسی پزشکی، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی خط و سازه های ریلی، مهندسی دریا مهندسی دریانوردی، مهندسی راه آهن، مهندسی ساخت و تولید، مهندسی شهرسازی، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشتی، مهندسی کشتی(موتور)، مهندسی ماشین آلات دریایی، مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی ماشین های صنایع غذایی، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی نساجی، مهندسی نقشه برداری، مهندسی هوافضا، هتلداری، هنرهای چندرسانه ای، هوانوردی، اقتصاد کشاورزی

 

مقطع کاردانی: کاردانی آمار، کاردانی آموزش ریاضی، کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاردانی امور بانکی کاردانی امور دولتی، کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی، کاردانی بیمه، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما، کاردانی تکنولوژی آبیاری، کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی خدمات اداری، کاردانی س خت افزار کامپیوتر، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم انتظامی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی فراوری مواد معدنی، کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاردانی فنی خط و ابنیه، کاردانی فنی کشتی، کاردانی مخابرات، کاردانی مخابرات هواپیما، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی مراقبت پرواز، کاردانی معماری، کاردانی معماری سنتی، کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی، کاردانی هتلداری.

2

مقطع کارشناسی: شیمی کاربردی، شیمی محض، مهندسی ایمنی، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی.

 

مقطع کاردانی: کاردانی فنی مواد

3

مقطع کاردانی: کاردانی الکترونیک هواپیمایی، کاردانی اویونیک هواپیما، کاردانی پالایش گاز، کاردانی شهرسازی، کاردانی فنی برق، کاردانی فنی جوشکاری، کاردانی فنی صنایع، کاردانی فنی صنایع شیمیایی، کاردانی فنی عمران، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی، کاردانی فنی معدن، کاردانی فنی مکانیک، کاردانی نقشه برداری

 

زیرگروه های رشته علوم تجربی در کنکور 99

زیرگروه

رشته

1

مقطع دکتری: دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، پزشکی، دکتری عمومی دامپزشکی، دندانپزشکی

 

مقطع کارشناسی: آموزش ابتدایی، آموزش زیست شناسی، آموزش کودکان استثنایی، تکنولوژی اتاق عمل، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی گوشت، بینایی سنجی، پرستاری، تکنولوژی پرتودرمانی، تکنولوژی پرتوشناسی، روان شناسی، زیست شناسی جانوری، زیست شناسی دریا، زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی گیاهی، زیست فناوری، ساخت پروتزهای دندانی، شنوایی شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم تربیتی، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، مامایی، هوشبری، میکروبیولوژی

 

مقطع کاردانی: کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی اتاق عمل، کاردانی بهورزی، کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی، کاردانی تکنسین سلامت دهان، کاردانی تکنولوژی پرتودرمانی، کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان – فک و صورت، کاردانی دامپزشکی، کاردانی علوم آزمایشگاهی، کاردانی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی، کاردانی مامایی، کاردانی هوشبری

2

مقطع دکتری: داروسازی.

 

مقطع کارشناسی: آموزش شیمی، بهداشت عمومی، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها، تکنولوژی پزشکی هسته ای، شیمی کاربردی، شیمی محض، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار.

 

مقطع کاردانی: کاردانی بهداشت حرفه ای، کاردانی بهداشت عمومی (گرایش های بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها)، کاردانی بهداشت محیط، کاردانی شیمی آزمایشگاهی

3

اقیانوس شناسی، زمین شناسی

4

مقطع کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد.

 

مقطع کارشناسی: ادیان و مذاهب، اقتصاد، امنیت اقتصادی، تاریخ اسلام، تاریخ تمدن ملل اسلامی، حسابداری، زبان و ادبیات عربی، شیعه شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم انتظامی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، معارف اسلامی، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت، هتلداری.

 

مقطع کاردانی: کاردانی امور بانکی کاردانی بیمه، کاردانی امور دولتی، کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی خدمات اداری، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم انتظامی، کاردانی مدارک پزشکی، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی هتلداری.

5

مقطع کارشناسی: آموزش تربیت بدنی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، پژوهشگری امنیت، تربیت مروج سیاسی، ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، حفاظت اطلاعات، ضد تروریسم، علوم دامی، علوم سیاسی، علوم فنی امنیت، علوم ورزشی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)، علوم و مهندسی محیط زیست، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گیاه پزشکی، مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی، مهندسی صنایع مبلمان، مهندسی طبیعت، مهندسی فضای سبز، اقتصاد کشاورزی.

 

مقطع کاردانی: کاردانی امور اراضی، کاردانی امور زراعی و باغی، کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی تکنولوژی جنگلداری، کاردانی تکنولوژی چوب، کاردانی تکنولوژی شیلات، کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی، کاردانی تکنولوژی محیط زیست، کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، کاردانی تکنولوژی مواد غذایی، کاردانی تولید و فراوری خرما، کاردانی پرورش اسب، کاردانی پرورش زنبورعسل، کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی نوغانداری.

 

زیرگروه های رشته علوم انسانی در کنکور 99

زیرگروه

رشته

1

مقطع کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق.

 

مقطع کارشناسی: آموزش الهیات، آموزش زبان عربی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ادیان و مذاهب، ادیان و عرفان، ایران شناسی، تاریخ تمدن ملل اسلامی، تربیت مروج سیاسی، حقوق، زبان و ادبیات ترکی آذری، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کردی، شیعه شناسی، علوم قرآن و حدیث، علوم قضایی، فرهنگ و معارف اسلامی، فقه شافعی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مذاهب اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و عرفان اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، مترجمی زبان عربی، مربیگری عقیدتی، مطالعات امنیتی، معارف اسلامی، معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و علوم تربیتی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، معارف اسلامی و کلام، معارف اسلامی و مدیریت.

 

مقطع کاردانی: کاردانی آموزش دینی و عربی، کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی، کاردانی امور تربیتی، کاردانی امور دولتی، کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم، کاردانی تربیت معلم قرآن کریم، کاردانی حقوق قضایی، کاردانی خدمات اداری

2

مقطع کارشناسی: آموزش علوم اجتماعی، امنیت اطلاعات، امنیت بین الملل، امنیت نرم، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، پژوهشگری امنیت، جامعه شناسی، حفاظت اطلاعات، روزنامه نگاری، ضد تروریسم، علوم فنی امنیت، مددکاری اجتماعی، مردم شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی

 

مقطع کاردانی: کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی

3

مقطع کارشناسی: اقتصاد، امنیت اقتصادی، حسابداری، روابط عمومی، فناوری اطلاعات وارتباطات، گردشگری، مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت امور گمرکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت و بازرگانی دریایی، مطالعات ارتباطی، هتلداری.

 

مقطع کاردانی: کاردانی اشتغال، کاردانی اقتصاد کار و بهره وری، کاردانی امور بانکی کاردانی امور فرهنگی، کاردانی امور مالی و مالیاتی، کاردانی بیمه، کاردانی گردشگری، کاردانی حسابداری، کاردانی روابط کار، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی مدیریت صنعتی، کاردانی مدیریت گمرکی، کاردانی هتلداری.

4

مقطع کارشناسی: آمار، آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، باستان شناسی، تاریخ، تاریخ اسلام، جغرافیا، زبان شناسی، علوم انتظامی، علوم سیاسی

 

مقطع کاردانی: کاردانی باستان شناسی، کاردانی علوم انتظامی

5

مقطع کارشناسی: آموزش ابتدایی، آموزش مشاوره و راهنمایی، آموزش تربیت بدنی، آموزش کودکان استثنایی، روان شناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی، مشاوره، مطالعات خانواده.

 

مقطع کاردانی: کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی، کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کاردانی علوم ورزشی، کاردانی مربی کودک.

 

زیرگروه های رشته علوم هنر در کنکور 99

زیرگروه

رشته

1

مقطع کارشناسی: آموزش ارتباط تصویری، تلویزیون و هنرهای دیجیتالی، چاپ، صنایع دستی، طراحی پارچه، طراحی و ساخت طلا و جواهر، طراحی صحنه، طراحی لباس، عکاسی، فرض، کتابت و نگارگری، مجسمه سازی، نقاشی، نقاشی ایرانی، هنرهای تجسمی، هنرهای صناعی.

 

مقطع کاردانی: کاردانی عکاسی خبری، کاردانی فرش دستباف، کاردانی گرافیک، کاردانی گرافیک رایانه، کاردانی هنر سفالگری، کاردانی هنرهای تجسمی، کاردانی هنرهای سنتی.

2

مقظع کارشناسی: باستان شناسی، طراحی صنعتی، مرمت بناهای تاریخی، مرمت و احیای بناهای تاریخی، هنر اسلامی.

 

مقطع کاردانی: کاردانی باستان شناسی، کاردانی طراحی صنعتی.

3

مقطع کارشناسی: مرمت آثار تاریخی، موزه.

 

مقطع کاردانی: کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی، کاردانی موزه.

4

مقطع کارشناسی: ادبیات نمایشی، بازیگری، سینما، کارگردانی تلویزیون، نمایش عروسکی.

 

مقطع کاردانی: کاردانی انیمیشن، کاردانی هنرهای نمایشی.

5

مقطع کارشناسی: آهنگسازی، موسیقی نظامی، نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی.

 

زیرگروه های رشته علوم هنر در کنکور 99

زیرگروه

رشته

1

مقطع کارشناسی: آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی، مترجمی زبان انگلیسی.

 

مقطع کاردانی: کاردانی آموزش زبان انگلیسی، کاردانی مترجمی زبان انگلیسی.

2

مقطع کارشناسی: زبان و ادبیات آلمانی، مترجمی زبان آلمانی.

3

مقطع کارشناسی: زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه.

4

مقطع کارشناسی: زبان ایتالیایی، زبان چینی، زبان روسی، زبان و ادبیات اردو، زبان و ادبیات ارمنی، زبان و ادبیات اسپانیایی، زبان و ادبیات ترکی استانبولی، زبان و ادبیات ژاپنی.

بدون دیدگاه
  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.