AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23

چیزی در سبد خرید یافت نشد

logo
برچسب ها:
سهمیه های کنکور 99
1

سهمیه های کنکور 99

یکی از دغدغه های مهم و اساسی دانش آموزان کنکوری انواع سهمیه های کنکور سراسری است. کنکوری ها اغلب نگران هستند و نمی دانند آیا با سهمیه قبول می شوند؟ بیاییم یک بار باهم ببینیم کلا چند نوع سهمیه در کنکور سراسری داریم و انواع سهمیه در کنکور چیست؟ کدام یک از این نوع سهمیه ها شامل ما می شود؟ کدام سهمیه کنکور بهتر است؟ اگر ما هیچ سهمیه ای نداریم چقدر شانس برای قبولی داریم و این سهمیه ها چقدر از ظرفیت دانشگاه ها را پر می کنند؟ تاثیر سهمیه مناطق در کنکور چیست؟ سهمیه کدام مناطق بهتر است؟ تفاوت سهمیه رزمندگان با ایثارگران در چیست؟  آیا اگر سهمیه ای داریم بدون قید و شرط قبول می شویم؟ تاثیر سهمیه 5% (پنج درصدی) و 25% (جانبازی و ایثارگری) در قبولی و رتبه چیست؟ چگونه کارنامه را تغییر می دهد؟ و چقدر شانس قبولی داوطلب در رشته های پرطرفدار مثل پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و رشته پیراپزشکی مثل پرستاری، فیزیوتراپی و … را افزایش می دهد؟

کلا چهار نوع سهمیه داریم:

 1. سهمیه مناطق
 2. سهمیه رزمندگان
 3. سهمیه ایثارگران
 4. سهمیه خانواده شهدا و مفقودالاثرها

 

سهمیه مناطق در کنکور ۹۹


سهمیه مناطق شامل همه داوطلبان کنکور می شود غیر از داوطلبینی که یکی از سهمیه های زیر را دارند. کشور به سه منطقه تفکیک می شود. تقسیم بندی کشور به مناطق سه گانه براساس میزان امکانات آموزشی آن منطقه است. منطقه هر داوطلب بر اساس سه سال آخر تحصیل او‌ مشخص می شود. البته اگر یک داوطلب در سه سال پایانی مناطق مختلفی تحصیل کرده باشد، بهترین منطقه برای او لحاظ می شود. حالا سوال مهم این است که:

سهمیه مناطق چیست؟

هر یک از رشته محل ها ( مثلا رشته حسابداری دانشگاه اصفهان) دارای ظرفیتی است (مثلا سالی ۱۰۰ دانشجو می پذیرد)  که این ظرفیت بین مناطق سه گانه توزیع می شود تا کسانی که امکانات آموزشی کمتری در اختیار داشته اند، هم شانسی برای قبولی داشته باشند و با هم منطقه ای های خود رقابت کنند.

 

سهمیه رزمندگان در کنکور ۹۹


سهمیه رزمندگان شامل رزمندگان، همسر و فرزندان کسانی است که از تاریخ  1359/06/31 تا 1367/06/31 حداقل ۶ ماه به صورت متوالی یا متناوب، داوطلبانه در جبهه حضور داشته اند.

نکته مهم: بنابراین کسانی که تحت عنوان خدمت سربازی در جبهه حضور داشته اند مشمول این سهمیه نمی شوند.

سهمیه رزمندگان در کنکور ۹۹ چقدر است؟

سهمیه رزمندگان برابر ۵٪  (پنج درصد) از ظرفیت هر رشته محل است. یعنی مثلا اگر رشته حسابداری دانشگاه اصفهان دارای ۱۰۰ نفر ظرفیت است، ۵ نفر از این ۱۰۰ نفر ممکن است به رزمندگان اختصاص یابد.  درباره «ممکن است» بیشتر توضیح خواهیم داد که رزمندگان، همسر و فرزندان آنها با چه شرطی در رشته مورد نظرشان قبول‌می شوند؟

تاثیر سهمیه رزمندگان در قبولی داوطلب

اگر داوطلبی دارای سهمیه رزمندگان باشد، به شرطی می تواند در رشته محلی پذیرفته شود که حداقل ۷۵٪ (هفتاد و پنج درصد) تراز (نمره) آخرین فرد قبول شده در آن رشته (بدون سهمیه خاصی) را کسب کرده باشد.

 

سهمیه ایثارگران در کنکور ۹۹


سهمیه کنکور ایثارگران شامل چهار دسته از داوطلبین می شود:

 1. جانبازان زیر ۲۵٪، همسر و فرزندان آنها
 2. جانبازان ۲۵٪ و بالاتر، همسر و فرزندان آنها
 3. آزادگان، همسر و فرزندان آنها
 4. خانواده شهدا و مفقودالاثر (شامل همسر، فرزندان، خواهر، برادر، پدر و مادر)

سهمیه جانبازان زیر ۲۵٪ (ایثارگران) در کنکور ۹۹ چقدر است؟

دسته اول یعنی جانبازان زیر ۲۵٪، همسر و فرزندان آنها همراه با رزمندگان (که قبلا توضیح دادیم) در همان ۵٪ ظرفیت هر رشته محل سهمیه دارند. این سهمیه را سهمیه ۵٪ (پنج درصد) ایثارگران می نامند. اما جانبازان زیر ۲۵٪، همسر و فرزندان آنها با چه شرطی در رشته محل مورد نظرشان قبول می شوند؟

تاثیر سهمیه جانبازان زیر ۲۵٪ در قبولی داوطلب

اگر داوطلبی دارای سهمیه جانبازان زیر ۲۵٪ باشد، برای قبولی در رشته مورد نظرش باید حداقل ۷۰٪ (هفتاد درصد) تراز آخرین فرد قبول شده در آن رشته را که بدون سهمیه خاصی پذیرفته شده، کسب کرده باشد.

سهمیه جانبازان ۲۵٪ و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا (ایثارگران) در کنکور ۹۹ چقدر است؟

برای دسته دوم، سوم‌ و چهارم، یعنی جانبازان ۲۵٪ و‌ بالاتر، همسر و فرزندان آنها، آزادگان، هسمر و فرزندان آنها و خانواده شهدا (شامل همسر، فرزندان، خواهر، برادر، پدر و مادر) ۲۵٪ از ظرفیت هر رشته محل اختصاص می یابد. یعنی مثلا اگر رشته ای ۱۰۰ نفر ظرفیت داشته باشد، ۲۵ نفر از این ظرفیت به این گروه از داوطلبین اختصاص می یابد. این سهمیه زا سهمیه ۲۵٪ می نامند. اما داوطلبان دارای سهمیه جانبازان ۲۵٪ و‌بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا با چه شرطی در رشته محل نظرشان قبول می شوند؟

تاثیر سهمیه جانبازان ۲۵٪ و‌ بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا در قبولی داوطلب

این دسته از داوطلبان با کسب حداقل ۷۰٪ (هفتاد درصد) از تراز آخرین فردی که در آن رشته بدون سهمیه قبول شده، پذیرفته می شوند.

 

حالا خلاصه همه سهمیه های کنکور ۹۹ را در نمودار زیر ببینید:

سهمیه های کنکور ۹۹

 

حال اگر سهمیه رزمندگان و ایثارگران (جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفقودالاثر) تکمیل نشود چه اتفاقی می افتد؟

 

عدم تکمیل ظرفیت سهمیه های رزمندگان و ایثارگران


اگر سهمیه ۲۵٪ با جانبازان ۲۵٪ و‌ بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا تکمیل نشود، با داوطلبانی که سهمیه ۵٪ دارند (رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵٪) تکمیل می شود. اگر باز هم این ظرفیت تکمیل نشد، با سایر افراد بدون سهمیه (یا همان سهمیه مناطق) تکمیل می شود.

خلاصه این روش در تکمیل ظرفیت ها را در شکل زیر ببینید:

سهمیه های کنکور 99

سوال مهم: آیا می توان از سهمیه رزمندگان و ایثارگران (جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا) چند بار استفاده کرد؟

 

امکان استفاده مجدد (دوباره) از سهمیه رزمندگان و ایثارگران


اگر داوطلبی از سهمیه رزمندگان یا ایثارگران استفاده کند و در رشته ای روزانه پذیرفته شود، امکان استفاده دوباره از سهمیه را ندارد، حتی اگر از رشته اش انصراف بدهد. ولی اگر داوطلبی با استفاده از سهمیه رزمندگان یا ایثارگران در رشته ای غیر روزانه (شبانه، پیام نور، مجازی، غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد، پردیس خودگردان و …) پذیرفته شود، به شرطی که از رشته خود انصراف دهند، فقط یک بار، می‌توانند دوباره از سهمیه خود استفاده کنند.

  خلاصه امکان استفاده مجدد از سهمیه رزمندگان و ایثارگران را در نمودار زیر ببینید:

سهمیه های کنکور 99

 

سهمیه مناطق سیل زده در کنکور 99


مناطق سیل زده که در نوروز سال 98 دچار حادثه شدند طبق مصوبه شورای عالی فرهنگی تا سه سال دارای سهمیه در کنکور سراسری هستند. سهمیه داوطلبان از مناطق سیل زده چقدر است؟

میزان سهمیه مناطق سیل زده

داوطلبانی که از مناطق سیل زده در کنکور سراسری شرکت می کنند دارای سهمیه ای به اندازه 5% ظرفیت هر رشته محل به صورت مازاد هستند. اما ظرفیت مازاد یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ظرفیت رشته ای 100 نفر باشد، ظرفیت آن به 105 نفر افزایش می یابد و 5 نفر اضافه شده برای مناطق سیل زده اختصاص می یابد.

اما کدام رشته ها و دانشگاه ها مشمول سهمیه مناطق سیل زده می شوند؟

رشته ها و دانشگاه های مشمول سهمیه مناطق سیل زده

ظرفیت  5% (پنج درصد) مناطق سیل زده، فقط به رشته محل های دانشگاه های همان استان ها و یا نهایتا استان های همجوار آنها تعلق می گیرد. در صورتی که رشته ای در یک استان وجود نداشته باشد از دانشگاه های استان های هم جوار دارای سهمیه خواهد شد.

نکته مهم: دانشگاه های استان تهران مشمول سهمیه مناطق سیل زده نمی شوند.

سهمیه کنکور برای سیل زدگان چیست و چه تاثیری در قبولی داوطلب دارد؟

تاثیر سهمیه مناطق سیل زده در قبولی داوطلب

داوطلبانی که دارای سهمیه مناطق سیل زده هستند، برای قبولی در هر رشته محل باید حداقل 80% تراز یا نمره نفر آخر قبول شده (بدون سهمیه) را کسب کرده باشد. البته دارندگان سهمیه مناطق سیل زده برای قبولی در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی حداقل 85% تراز یا نمره نفر آخر قبول شده (بدون سهمیه) را کسب کرده باشد.

در پایان، همراهان عزیز می توانند با مطالعه ی نقد و بررسی کتاب های کمک آموزشی در سایت چی بخونم، بهترین منبع را با توجه به نیاز خود انتخاب کنند و با ارائه تجربیات و نظرات خود در قالب کامنت (نظر) در صفحه ی هر کتاب، دانش آموزان دیگر را در انتخاب کتاب یاری نمایند.


 

حتمن بخونید :

3 دیدگاه
 • لیلا پاسخ دهيد 2 / 07 / 1399

  سلام ببخشید یعنی میزانسهمیه خواهر شهید هم ۲۵ درصد هست؟

 • فاطیما پاسخ دهيد 18 / 02 / 1399

  با سلام و عرض ادب.
  سؤالی داشتم از خدمتتون.
  فردی سال های ۹۶_۹۷_۹۸ با سهمیه ۵٪ ایثارگری در کنکور سراسری شرکت کرده اما تنها در سال ۹۷ یه رشته شبانه قبول شد!
  ثبت نام هم کرد اما بعد انصراف داد!
  حالا برای کنکور ۹۹ میتونه مجددا از سهمیه ۵٪ استفاده کنه یا خیر؟
  ممنون میشم در اسرع وقت پاسخمو بدید.
  در پناه حق.

  • مشاور آموزشی مدير پاسخ دهيد 18 / 02 / 1399

   سلام بله میتونه استفاده بکنه