AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23

چیزی در سبد خرید یافت نشد

logo
برچسب ها:
میخونم ولی نتیجه نمی گیرم
14

میخونم ولی نتیجه نمی گیرم ، میخونم ولی نمیتونم تست بزنم !

میخونم ولی نتیجه نمی گیرم ! میخونم ولی نمیتونم تست بزنم !..

معلم ها و مشاوران محترم بارها این جملات را از زبان دانش آموزان بخصوص در دروس اختصاصی می شوند. اما یک بارهم که شده بیاییم از نگاه شما دانش آموزان عزیز این موضوع را ریشه یابی کنیم.

 

الف- از آموزش تا تست فاصله زیاد است، خیلی زیاد

قاعدتا بعد از آموزش هر مطلب، باید کلی سوال تشریحی حل کرد تا آن مطلب اصطلاحا جا بیفتد. این سوالات تشریحی، باید کم کم سطحشان بالا برود و نکات و ریزه کاری های مطلب وارد کار بشوند. می دانیم تست ها معمولا دارای سطحی بالا هستند و گاهی هم ترکیبی از چند موضوع هستند. بنابراین تست ها در واقع معادل با سوالات سطح بالای تشریحی هستند. پس وقتی بلافاصله بعد از آموزش به سراغ تست زنی می روید، درواقع انگار پله های یادگیری را دو تا یکی می دوید یا از روی پله های اول می پرید. پس ممکن است در این راه زمین بخورید!

ناگفته نماند که یکی از دلایل اینکه دانش آموزان عزیز این مسیر را کوتاه می کنند، کتاب های کمک آموزشی با سبک نکته و تست هستند. در این مدل کتاب ها عموما بلافاصله بعد از آموزش یک موضوع، چند تست از آن مطرح می شوند و در واقع براساس آنچه که گفته شد، پله اول و آخر کنار هم آمده اند و پله های میانی حذف شده اند. این موضوع به این معنی نیست که این مدل کتاب ها بدرد نمی خورند، بلکه باید از آنها به شکل صحیح استفاده کرد. یعنی بعد از آموزش کامل (از جزوه یا تدریس معلم) و حل کلی سوالات تشریحی به سراغ تست رفت. درسنامه های نکته وار این کتابها، بدرد طبقه بندی مطالب و دانسته ها و همچنین مرور آنها میخورند. توصیه می کنیم برای طی کردن صحیح پله های میانی، در دروسی که در تست زنی آنها مشکل دارید بعد از آموزش از معلم، از یک کتاب کار سوال تشریحی فراوان حل کنید و بعد بروید سراغ کتاب تست تان.

 

ب- تست های ترکیبی، به شکل نامحسوس دانش آموزان را ناامید می کنند

بگذارید یک مثال از ریاضی بزنیم. فرض کنید دانش آموزی در حال مطالعه و تست زنی موضوع تابع است و با یک تست با موضوع دامنه مواجه شود.

 

خب پس در واقع این تست، ترکیبی از دو موضوع دامنه و نامعادله است. حال اگر دانش آموز موضوع دامنه را یاد گرفته باشد ولی نامعادله را بلد نباشد، قطعا در حل این تست گیر می افتد و احتمالا تصور می کند که تابع را بلد نیست. در حالیکه نامعادله (یعنی پیش نیاز تابع) را بلد نیست. پس می رسیم به کلمه پیش نیاز! وقتی در دروس اختصاصی (بویژه ریاضی) پیش نیاز های یک مطلب را بلد نباشید، بعید است بتوانید تست های آن را راحت حل کنید. بنابراین یکی از علل مهم عدم موفقیت در تست زنی، نداشتن پیش نیاز های لازم است. بنابراین با مشورت معلم تان پیش نیازهای هر موضوع را بشناسید و مطمئن باشید که آنها را خوب یاد گرفته اید. با رعایت این موضوعات می توانید نتایج آزمون های تستی خود را دگرگون کنید.


 

حتمن بخونید :

3 دیدگاه