AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23

چیزی در سبد خرید یافت نشد

logo
برچسب ها:
نتایج نظرسنجی بهترین کتاب های کنکور 1400 از نظر دانش آموزان
37

نتایج نظرسنجی بهترین کتاب های کنکور 1400 از نظر دانش آموزان

سایت چی بخونم، سومین نظرسنجی بهترین کتاب های کنکور – ویژه کنکور 1400 – را با همکاری سایت آلاء از عید قربان (10 مرداد 1399) تا عید غدیر (18 مرداد 1399) در سایت آینو برگزار کرد. در این نظرسنجی تمام کتاب های دروس عمومی و اختصاصی رشته های ریاضی، تجربی و انسانی مناسب برای کنکور 1400، شامل کتاب های دوازدهم، جامع و پایه (دهم و یازدهم) که در بین کتاب های کمک درسی دارای جایگاه مناسبی در اذهان عمومی هستند، شرکت داده شدند و نتایج حاصل از آن دارای اهمیت و ارزش مناسبی است. در این نظرسنجی مجموعا 4533 رای در دروس مختلف ثبت شده و هم اکنون نیز می توانید با مراجعه به سایت آینو میزان رای هر یک از دروس را مشاهده کنید.

 

بهترین کتاب های کنکور 1400 از نظر دانش آموزان

تعداد رای های ثبت شده در هر یک از مجموعه دروس در بازه زمانی مذکور در جدول زیر آمده است. همچنین در پایان، برای هر یک از مجموعه دروس نمودار دایره ای رسم شده است که براساس درصد مخاطب های هر یک از کتاب ها هستند. لازم به ذکر است که در نمودارهای دایره ای، کتاب ها براساس رتبه ای که کسب کرده اند به ترتیب از بالا به پایین چیده شده اند.

 

مجموعه دروس

تعداد رای

اختصاصی تجربی

1254

اختصاصی ریاضی

301

فیزیک و شیمی (مشترک ریاضی و تجربی)

678

اختصاصی انسانی

177

دروس عمومی

1372

کتاب های موضوعی

751

مجموع

4533


بهترین کتاب های زیست شناسی دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های زیست شناسی یازدهم ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های زیست شناسی دهم ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های ریاضی دوازدهم تجربی و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های حسابان دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های گسسته و آمار و احتمال ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های هندسه دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های فیزیک دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های شیمی دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های ریاضی و آمار دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های فلسفه و منطق ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های جامعه شناسی و روان شناسی ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های تاریخ و جغرافیا ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های علوم و فنون ادبی ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های فارسی دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های عربی دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های دین و زندگی دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های انگلیسی دوازدهم و جامع ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های موضوعی قرابت معنایی و آرایه های ادبی ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های موضوعی املا و لغت، تاریخ ادبیات و دستور زبان ویژه کنکور 1400

 

بهترین کتاب های موضوعی لغت، ریدینگ و کلوز تست زبان انگلیسی ویژه کنکور 1400

بدون دیدگاه
  • هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.