چیزی در سبد خرید یافت نشد

logo
16

پویش کتاب من چی بخونم

به نام خدا

سلام بچه ها!

همان طور که قول داده بودیم می خواهیم بین ۲ تا ۴ مهر ۱۳۹۸ بین مهم ترین کتاب های هر درس نظرسنجی برگزار کنیم تا تخفیف شون رو به ۲۵% افزایش بدیم. البته این کار یک ویژگی مهم دیگه هم داره. اونم اینه که میتونیم بفهمیم تو هر درس کدوم کتابا بیشتر طرفدار داره و کاربردی تره!

لطفا لطفا لطفا تو پایه خودتون کتاب هارو از جداول زیر ببینید و اگر به نظرتون کتابی باید تو این جدول ها باشه و نیست، تا ۱ مهر ساعت ۸ شب، توی بخش نظر کاربران (کامنت) بنویسید. سپاس

اختصاصی کنکور

ریاضی تجربی کنکور

ریاضی تجربی جامع تخته سیاه

ریاضی تجربی جامع خیلی سبز ۲جلدی

ریاضی ۳ تست خیلی سبز

ریاضی تجربی جامع فضایی مهروماه

ریاضی تجربی جامع مهروماه ۲جلدی

موج آزمون ریاضی تجربی الگو

ریاضی ۳ سه بعدی الگو

ریاضی تجربی میکروطلایی ۲جلدی

ریاضی ۳ تست الگو

ریاضی تجربی آی کیو گاج

 

 

زیست کنکور

زیست ۳ جامع مهروماه

زیست ۳ سه بعدی الگو ۲ جلدی

زیست ۳ پاورتست مهروماه جلد ۱

زیست ۳ میکرو گاج

زیست ۳ تست خیلی سبز

زیست ۳ فاگو جلد ۱

زیست کامل میکروطلایی ۲جلدی

زیست جامع آبی قلم چی ۲ جلدی

زیست پایه خیلی سبز ۲جلدی

زیست پایه میکرو گاج ۲ جلدی

 

 

فیزیک کنکور

فیزیک ۳ تست الگو ۲جلدی

فیزیک ۳ میکرو گاج ۲جلدی

فیزیک جامع خیلی سبز

فیزیک ۳ خیلی سبز ۲جلدی

فیزیک ۳ نردبام خیلی سبز ۲جلدی

فیزیک کامل میکروطلایی گاج ۲جلدی

فیزیک پایه میکرو گاج ۲جلدی

فیزیک پایه خیلی سبز ۲جلدی

فیزیک پایه کاگو ۲جلدی

فیزیک پایه مهروماه ۲ جلدی

 

 

شیمی کنکور

شیمی ۳ خیلی سبز تک جلدی

شیمی ۳ الگو ۲جلدی

شیمی کامل میکروطلایی گاج ۲جلدی

شیمی جامع آبی قلم چی ۲جلدی

شیمی ۳ میکرو گاج ۲جلدی

شیمی جامع مهروماه ۳جلدی

شیمی ۳ مبتکران تک جلدی

شیمی ۳ نردبام خیلی سبز ۲جلدی

شیمی پایه تست خیلی سبز

شیمی پایه میکرو گاج

 

 

حسابان و ریاضی پایه کنکور

خوشخوان ۲جلدی

حسابان ۲ سه بعدی الگو

حسابان و ریاضی پایه خیلی سبز ۲جلدی

حسابان و ریاضی پایه نردبام خیلی سبز

حسابان ۲ تست خیلی سبز

حسابان ۲ تست الگو

حسابان ۲ جامع مهروماه

حسابان ۲ آی کیو گاج

ریاضیات جامع آبی قلم چی ۲جلدی

حسابان کامل میکروطلایی گاج ۲جلدی

 

 

گسسته و آمار و احتمال کنکور

گسسته و آمار و احتمال مهروماه

گسسته و آمار و احتمال میکروطلایی گاج

گسسته سه بعدی الگو

گسسته خوشخوان

گسسته و آمار و احتمال خیلی سبز

گسسته تست الگو

گسسته شگفت انگیز خیلی سبز

گسسته و آمار و احتمال آبی قلم چی

گسسته و آمار و احتمال فصل آزمون خیلی سبز

گسسته و آمار و احتمال موج آزمون الگو

 

 

هندسه کنکور

هندسه کامل میکروطلایی گاج ۲جلدی

هندسه ۳ تست خیلی سبز

هندسه ۳ سه بعدی الگو

هندسه جامع مهروماه

هندسه ۳ خوشخوان

هندسه ۳ تست الگو

هندسه ۳ نردبام خیلی سبز

هندسه پایه خیلی سبز

هندسه پایه آی کیو گاج

هندسه پایه الگو

 

 

ریاضی و آمار انسانی کنکور

جامع آبی قلم چی

جامع تست خیلی سبز

جامع مهروماه

جامع مشاوران آموزش

ریاضی و آمار ۳ میکرو گاج

ریاضی و آمار پایه مشاوران آموزش

ریاضی و آمار ۳ مشاوران آموزش

ریاضی و آمار ۳ آبی قلم چی

ریاضی و آمار ۳ تست خیلی سبز

ریاضی و آمار پایه میکرو گاج

 

 

عربی انسانی و اقتصاد کنکور

عربی جامع خیلی سبز

عربی ۳ میکرو گاج

عربی جامع آبی قلم چی

واژگان عربی لقمه مهروماه

عربی ۳ مشاوران آموزش

عربی ۳ پرسمان گاج

عربی ۳ ماجرا خیلی سبز

عربی پایه مشاوران آموزش

اقتصاد تست خیلی سبز

اقتصاد میکرو گاج

 

 

علوم و فنون ادبی، فلسفه و منطق کنکور

علوم و فنون ادبی جامع مهروماه

علوم و فنون ادبی جامع خیلی سبز

علوم و فنون ادبی جامع میکرو گاج

علوم و فنون ادبی ۳ مشاوران آموزش

علوم و فنون ادبی پایه مشاوران آموزش

فلسفه و منطق جامع میکرو گاج

فلسفه و منطق خط ویژه گاج

فلسفه و منطق پایه مشاوران آموزش

فلسفه و منطق پایه آبی قلم چی

فلسفه و منطق پایه تست خیلی سبز

 

 

تاریخ و جغرافیا کنکور

تاریخ جامع خیلی سبز

تاریخ و جغرافی سه سطحی قلم چی

تاریخ لقمه مهروماه

تاریخ ۳ ماجرا خیلی سبز

جغرافیا کنکور پلاس مبتکران

جغرافیا جامع خیلی سبز

جغرافیا لقمه مهروماه

تاریخ پایه مشاوران آموزش

جغرافیا ۳ مشاوران آموزش

جغرافیا پایه مشاوران آموزش

 

 

جامعه شناسی و روان شناسی کنکور

جامعه شناسی جامع سه سطحی قلم چی

جامعه شناسی جامع آبی قلم چی

جامعه شناسی ۳ مشاوران آموزش

روان شناسی آبی قلم چی

جامعه شناسی پایه مشاوران آموزش

روان شناسی خط ویژه گاج

روان شناسی کنکور پلاس مبتکران

روان شناسی مشاوران آموزش

روان شناسی میکرو گاج

روان شناسی تست خیلی سبز

 

 

عمومی کنکور

فارسی کنکور

فارسی جامع خیلی سبز ۲جلدی

ادبیات موضوعی میکروطلایی گاج ۲جلدی

فارسی جامع میکرو گاج ۲جلدی

فارسی ۳ تست الگو

فارسی ۳ میکرو گاج

ادبیات موج آزمون الگو

جامع ادبیات الگو

ادبیات جامع آبی قلم چی ۲جلدی

فارسی جامع مهروماه ۲جلدی

فارسی جامع مشاوران آموزش

 

 

عربی (ریاضی و تجربی) کنکور

جامع مهروماه

جامع خیلی سبز

عربی ۳ مهروماه

عربی جامع کنکور میکرو گاج

عربی ۳ میکرو گاج

عربی جامع الگو

عربی ۳ تست خیلی سبز

عربی موج آزمون الگو

عربی پایه آی کیو گاج

عربی ۳ آی کیو گاج

 

 

دین و زندگی کنکور

آیات و روایات جیبی خیلی سبز

جامع خیلی سبز ۲جلدی

زیپ الگو

میکرو طلایی گاج ۲جلدی

دین و زندگی ۳ سیرتاپیاز گاج

دین و زندگی ۳ تست خیلی سبز

دین و زندگی پایه مشاوران آموزش

دین و زندگی ۳ لقمه مهروماه

دین و زندگی پایه میکرو گاج

دین و زندگی پایه سفیر خرد

 

 

انگلیسی کنکور

جامع میکرو گاج

جامع خیلی سبز

جامع مهروماه

جامع مبتکران

جامع مشاوران آموزش

انگلیسی کامل میکروطلایی گاج

جامع نردبام خیلی سبز

انگلیسی ۳ تست خیلی سبز

انگلیسی ۳ میکرو گاج

جامع خط سفید

 

 

اختصاصی یازدهم

ریاضی ۲ تجربی

آموزش شگفت انگیز خیلی سبز

تست خوشخوان

آزمون فاز

نردبام خیلی سبز

میکرو گاج

تست الگو

سه بعدی الگو

پاورتست مهروماه

تست خیلی سبز

آبی قلم چی

 

 

زیست ۲

زیر ذره بین

سیرتاپیاز گاج

پاورتست مهروماه

تست خیلی سبز

سه بعدی الگو

خط فکری نشر دریافت

آبی قلم چی

میکرو گاج

رشادت مبتکران

لقمه مهروماه

 

 

فیزیک ۲

سه بعدی الگو

سیرتاپیاز گاج

تست خیلی سبز

تست الگو

تست خوشخوان

میکرو گاج

نردبام خیلی سبز

کتاب کار گاج

لقمه مهروماه

کتاب کار خیلی سبز

 

 

شیمی ۲

سیرتاپیاز گاج

مبتکران تک جلدی

تست الگو

میکرو گاج

تست خیلی سبز

کتاب درسی زیر ذره بین

آبی قلم چی

آموزش و تست مهروماه

جمع بندی الگو

جیبی خیلی سبز

 

 

حسابان ۱

سه بعدی الگو

شگفت انگیز خیلی سبز

میکرو گاج

مبتکران (مولف: انصاری)

آس گاج

تست الگو

نردبام خیلی سبز

آی کیو گاج

آموزش و تست مهروماه

تست خیلی سبز

 

 

آمار و احتمال

سیرتاپیاز گاج

آس گاج

تست الگو

میکرو گاج

پاورتست مهروماه

تست خیلی سبز

سه بعدی الگو

تست خوشخوان

شگفت انگیز خیلی سبز

لقمه مهروماه

 

 

هندسه ۲

میکرو گاج

شگفت انگیز خیلی سبز

سیرتاپیاز گاج

سه بعدی الگو

تست الگو

تست خیلی سبز

آموزش و کار خوشخوان

نردبام خیلی سبز

پرسمان گاج

کتاب کار خیلی سبز

 

 

ریاضی و آمار ۲، علوم و فنون ادبی ۲ و عربی انسانی ۲

ریاضی و آمار ۲ مشاوران آموزش

ریاضی و آمار میکرو گاج

ریاضی و آمار ۲ آبی قلم چی

ریاضی و آمار ۲ تست خیلی سبز

علوم و فنون ادبی ۲ تست خیلی سبز

علوم و فنون ادبی ۲ کار خیلی سبز

عربی ۲ انسانی میکرو گاج

عربی ۲ انسانی تست خیلی سبز

عربی ۲ انسانی ماجرا خیلی سبز

عربی ۲ انسانی پرسمان گاج

 

 

جغرافیا ۲، تاریخ ۲، جامعه شناسی ۲ و فلسفه ۱

جغرافیا ۲ مشاوران آموزش

جغرافیا ۲ تست خیلی سبز

تاریخ ۲ جامع قلم چی

تاریخ ۲ مشاوران آموزش

تاریخ ۲ پرسمان گاج

تاریخ ۲ تست خیلی سبز

جامعه شناسی ۲ تست خیلی سبز

جامعه شناسی ۲ پاورتست مهروماه

جامعه شناسی ۲ مشاوران آموزش

فلسفه ۱ تست خیلی سبز

 

 

عمومی یازدهم

فارسی ۲

مبتکران (مولف: طالب تبار)

تست الگو

تست خیلی سبز

آموزش و تست مهروماه

مشاوران آموزش

رشادت مبتکران

لقمه مهروماه

آس گاج

ماجرا خیلی سبز

آموزش گلواژه

 

 

عربی ۲ (ریاضی و تجربی) و دین و زندگی ۲

عربی ۲ جامع قلم چی

عربی ۲ آس گاج

عربی ۲ ماجرا خیلی سبز

عربی ۲ تست خیلی سبز

عربی ۲ پرسمان گاج

دین و زندگی ۲ تست خیلی سبز

دین و زندگی ۲ جامع قلم چی

دین و زندگی ۲ لقمه مهروماه

دین و زندگی ۲ آس گاج

دین و زندگی ۲ نشر دریافت

 

 

انگلیسی ۲

میکرو گاج

آی کیو گاج

تست خیلی سبز

تست مبتکران

کارپوشه خط سفید

پاورتست مهروماه

پرسمان گاج

ماجرا خیلی سبز

کتاب کار خیلی سبز

خط سفید

 

 

اختصاصی دهم

زیست ۱

سیرتاپیاز گاج

کتاب درسی زیر ذره بین

سه بعدی الگو

آموزش خوشخوان

فاگو

علامه حلی

توربوجت کلاغ سپید

آموزش گلواژه

کار گاج

پرسمان گاج

 

 

ریاضی ۱ (ریاضی و تجربی)

شگفت انگیز خیلی سبز

تست الگو

سه بعدی الگو

آبی قلم چی

آی کیو گاج

میکرو گاج

تست خوشخوان

پاور تست مهروماه

آموزش و تست کاگو

تست خیلی سبز

 

 

فیزیک ۱

تست الگو

سه بعدی الگو

تست خیلی سبز

سیرتا پیاز گاج

میکرو گاج

آموزش و کار خوشخوان

علامه حلی

سه سطحی قلم چی

پرسمان گاج

کتاب کار گاج

 

 

شیمی ۱

مبتکران تک جلدی

سیر تاپیاز گاج

جمع بندی الگو

تست الگو

تست خیلی سبز

آبی قلم چی

فارآزمون

طبقه بندی گلواژه

آموزش گلواژه

پرسمان گاج

 

 

هندسه ۱

تست الگو

سه بعدی الگو

تست خیلی سبز

نردبام خیلی سبز

میکرو گاج

شگفت انگیز خیلی سبز

آموزش و کار خوشخوان

سیر تا پیاز گاج

آس گاج

کاگو

 

 

ریاضی و آمار ۱ انسانی و جامعه شناسی ۱

ریاضی و آمار ۱ آبی قلم چی

ریاضی و آمار ۱ مشاوران آموزش

ریاضی و آمار ۱ سیر تا پیاز گاج

ریاضی و آمار ۱ میکرو گاج

ریاضی و آمار ۱ تست خیلی سبز

ریاضی و آمار ۱ ماجرا خیلی سبز

ریاضی و آمار ۱ پرتکرار قلم چی

جامعه شناسی ۱ مشاوران آموزش

جامعه شناسی ۱ ماجرا خیلی سبز

جامعه شناسی ۱ تست خیلی سبز

 

 

عربی انسانی ۱، تاریخ ۱ و جغرافیای ایران

عربی انسانی ۱ سیرتاپیاز گاج

عربی انسانی ۱ میکرو گاج

عربی انسانی ۱ تست خیلی سبز

عربی انسانی ۱ مشاوران آموزش

عربی انسانی ۱ پرسمان گاج

جغرافیای ایران مشاوران آموزش

جغرافیای ایران تست خیلی سبز

تاریخ ۱ سیرتاپیاز گاج

تاریخ ۱ مشاوران آموزش

تاریخ ۱ تست خیلی سبز

 

 

عمومی دهم

فارسی ۱ و موضوعی ها

فارسی ۱ تست الگو

فارسی ۱ تست خیلی سبز

فارسی ۱ مبتکران (مولف: طالب تبار)

فارسی ۱ آموزش و تست مهروماه

قرابت معنایی خیلی سبز

آرایه های ادبی نشر دریافت

آرایه های ادبی الگو

قرابت معنایی جامع الگو

دستور زبان نشر دریافت

قرابت معنایی نشر دریافت

 

 

عربی ۱ (ریاضی و تجربی) و دین و زندگی ۱

عربی ۱ سه بعدی الگو

عربی ۱ تست خیلی سبز

عربی ۱ سیرتاپیاز گاج

عربی ۱ جامع قلم چی

عربی ۱ پرسمان گاج

دین و زندگی ۱ تست خیلی سبز

دین و زندگی ۱ جامع قلم چی

دین و زندگی ۱ مشاوران آموزش

دین و زندگی ۱ آس گاج

دین و زندگی ۱ سیرتاپیاز گاج

 

 

انگلیسی ۱

تست خیلی سبز

آی کیو گاج

سیرتاپیاز گاج

خط فکری نشر دریافت

خط سفید

میکرو گاج

تست مبتکران

کتاب کار گاج

ماجرا خیلی سبز

کارپوشه خط سفید

 

 

 

۷۸ دیدگاه

 • طاهر پاسخ دهید ۳ / ۰۷ / ۱۳۹۸

  سلام
  ریاضی : ریاضی جامع تخته سیاه
  زیست : زیست پایه و دوازدهم تک جلدی خیلی سبز
  فیزیک : ۴جلدی خیلی سبز
  شیمی : شیمی پایه و دوازدهم تک جلدی خیلی سبز
  فارسی : میکرو طلایی گاج
  زبان انگلیسی : جامع خیلی سبز
  زبان عربی : جامع خیلی سبز
  دینی : جامع میکرو طلایی گاج ۲ جلدی

 • abtinaa پاسخ دهید ۳ / ۰۷ / ۱۳۹۸

  یه سلام پاییزی به همه کنکوریا. ریاضی : جامع خیلی سبز
  شیمی : پایه و تک جلدی دوازدهم خیلی سبز
  فیزیک : میکرو پایه و دوازدهم
  زیست: خیلی سبز دهم و یازدهم و دوازدهم
  عربی: خیلی سبز جامع
  زبان: میکرو طلایی گاج
  ادبیات: میکرو موضوعی و میکروپایه و دوازدهم گاج
  دینی: میکرو پایه و دوازدهم گاج

 • hossein_goli پاسخ دهید ۳ / ۰۷ / ۱۳۹۸

  سلام، من برای بچه های کنکور تجربی نظام جدید این منابع رو پیشنهاد میکنم
  ریاضی:جامع مهروماه یا آی کیو گاج
  زیست:نشرالگو با میکرو طلائی گاج
  فیزیک:میکرو گاج یا جامع خیلی سبز
  شیمی:خیلی سبز
  فارسی: موضوعی کار کنید مثل قرابت نشر الگو و ارایه ادبی خیلی سبز
  عربی:میکرو یا خیلی سبز پایه+خیلی سبز دوازدهم
  دینی:پایه و دوازدهم سفیر خرد
  زبان:جامع مبتکران+یک کتاب برای درک مطلب
  باتشکر

 • kiana2000 پاسخ دهید ۳ / ۰۷ / ۱۳۹۸

  سلام
  نظام جدید
  قرابت هامون سبطی
  آرایه ها الگو
  زبان نردبام سبز

 • محمد پاسخ دهید ۳ / ۰۷ / ۱۳۹۸

  با عرض سلام و خسته نباشید زیست نشرالگو شیمی مبتکران زبان مبتکران ادبیات میکرو

 
به من اطلاع بده هنگامی که محصول موجود شود به شما اطلاع خواهیم داد. لطفا ادرس ایمیل خود را وارد کنید.
ایمیل ما آدرس ایمیل شما را با کسی به اشتراک نخواهیم گذاشت