63 filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 06 Translator Artboard 23

چیزی در سبد خرید یافت نشد

logo
برچسب ها:
0

کلید سوالات کنکور سراسری ۹۶ امروز 18 تیر ماه منتشر می شود

کلید سوالات کنکور سراسری ۹۶ امروز 18 تیر ماه منتشر می شود

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور اظهار کرد: آزمون سراسری سال ۹۶ در صبح و بعد از ظهر پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ در حوزه های امتحانی مربوطه برگزار شد که در این آزمون ۹۳۰ هزار و ۲۰۸داوطلب با هم به رقابت پرداختند، از این تعداد ۵۴۸ هزار و ۴۳۴ نفر معادل ۵۸.۹۶ درصد زن و ۳۸۱ هزار و ۷۷۴ نفر معادل ۴۱.۰۴ درصد مرد هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور افزود: کلید سوالات کنکور سراسری ۹۶ (داخل کشور) از ساعت ۲۱ روز یکشنبه ۱۸تیر ماه و کلید سوالات کنکور سراسری ۹۶ (خارج از کشور) روز چهارشنبه بعدازظهر ۲۱ تیر ماه روی سایت سازمان سنجش قرار می‌‌گیرد.

وی بیان کرد: آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶ با تعداد ۹۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب نسبت به آمار سال ۹۵ که ۸۶۰ هزار و ۴۳۷ نفر بوده ۷.۵ درصد بیشتر است.

توکلی با بیان اینکه در سال های اخیر تعداد دختران داوطلب کنکور سراسری از پسران پیشی گرفته است، مطرح کرد: در آزمون سراسری سال ۹۶ پسران در گروه علوم ریاضی و فنی و دختران در سایر گروه ها از جمله علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان های خارجی پیشتاز هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور یاد آور شد: در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از ۱۴۸ هزار۵۰۰ داوطلب ،۵۲ هزار و ۵۳۱ نفر زن و ۹۵ هزار و ۹۶۹ نفر مرد  هستند؛ هم چنین در گروه علوم انسانی از ۱۸۴ هزار و ۱۹۵ نفر داوطلب،۱۱۵ هزار و۴۶۶ نفر زن، و۶۸ هزار و۷۲۹ نفر مرد هستند.

توکلی عنوان کرد: در گروه علوم تجربی از ۵۸۰ هزار و ۵۷۰ نفر ۳۶۷ هزار و۷۹۳نفر زن و۲۱۲ هزار و ۷۷۷نفر مرد، در گروه هنر هم از مجموع ۱۰ هزار و ۶۷۵ نفر داوطلب هشت هزار و ۴۹ نفر زن و ،۲هزار و ۶۲۶نفر مرد و همچنین در گروه زبان های خارجی از مجموع ۶هزار و۲۶۸ نفر داوطلب چهار هزار و ۵۹۵نفر داوطلب زن و یک هزار ۶۷۳ نفر مرد هستند.

وی گفت: سوالات آزمون هر گروه آزمایشی ۲ساعت پس از برگزاری بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان

2 دیدگاه