AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23
فیلتر محصولات logo
chibekhoonam_banner
  • 0 کالا

هیچ محصولی یافت نشد.

انتشارات گمان

 

زمان تأسیس و تاریخچه

انتشارات گمان در پاییز ۱۳۹۱ آغاز به فعالیت کرده و اولین کتابش را در خرداد ۱۳۹۳ به چاپ رسانده است. هدف این نشر، چاپ کتاب هایی بوده که «نیازشان حس می شود و در نبودشان مجبوریم کتاب های دیگری بخوانیم». به همین سبب نشر گمان در پی چاپ کتاب هایی برآمد که بتواند نیاز های مخاطب را مرتفع کند. کتاب های چاپ شده در این نشر، به صورت الکترونیکی در پلتفرم های فیدیبو، طاقچه و کتابراه موجود می باشند؛ به علاوه نسخه چاپی کتاب ها را می توان از وب سایت رسمی مجموعه به آدرسgomanbook.com  و هم چنین کتاب فروشی های سراسر کشور تهیه نمود.

 

توضیحاتی درباره مؤسس یا مؤسسین

انتشارات گمان از سال ۱۳۹۷ تحت نظر تحریریه ای اداره می شود که متشکل از یک تیم قوی برای نظارت و آماده سازی کتاب ها می باشد.

 

حوزه فعالیت

یکی از مهم ترین حوزه های فعالیت نشر گمان، چاپ کتاب های فلسفی است. البته نه از آن دست کتاب های فلسفی که سبب فرار مخاطب شوند! این مجموعه سعی دارد از ترسناک بودن فلسفه بکاهد و آن را با زندگی روزمره گره بزند. کتاب هایی که تاکنون در این مجموعه به چاپ رسیده اند، بسیار اثرگذار واقع شده و بسیاری از مخاطبان را با فلسفه آشتی داده اند.

 

تعداد کتاب های چاپ شده

انتشارات گمان تاکنون حدود چهل کتاب به چاپ رسانده و تعداد بسیاری کتاب نیز در دست چاپ دارد.

 

مهم ترین کتاب های چاپ شده

«همه دروغ می گویند»، «فلسفه تنهایی»، «راز مانا» و «اعتراف» از محبوب ترین کتاب های نشر گمان هستند. هم چنین کتاب های «پیاده روی سکوت در زمانه هیاهو»، «فلسفه دوستی»، «آداب دیکتاتوری»، «اندر مزایای تنبلی»، «در برابر استبداد» و «اینترنت با مغز ما چه می کند» با استقبال عمومی خیلی خوبی مواجه شدند.

 

دسته بندی های خاص کتاب

نشر گمان کتاب های خود را در 10 دسته با نام های تجربه و هنر زندگی، خرد و حکمت زندگی، زندگی نگاره ها، جستارها، چشم اندازهای انتقادی معاصر، فرهنگ و هنر، شرحه متن، آورده اند که، دیگر و شعرهای گمان عرضه می کند.

بیشتر