چیزی در سبد خرید یافت نشد

فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
استراتژیست دانش پژوهان جوان
استراتژیست دانش پژوهان جوان
32,000 20% 25,600 تومان
مولف: نیما آزادی
سال چاپ: 1399
9786002881236
دسته بندی کلی: مشاوره
تعداد صفحه: 163
دسته محصول :
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم دانش پژوهان جوان (جلد سوم)
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم دانش پژوهان جوان (جلد سوم)
45,000 20% 36,000 تومان
مولف: رضا شاه نظر نژاد خالصی, فرزاد معروفی, محمد سعادت آگاه, معین قاسمی
سال چاپ: 1398
9786002880529
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 294
دسته محصول :
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم دانش پژوهان جوان (جلد اول)
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم دانش پژوهان جوان (جلد اول)
35,000 20% 28,000 تومان
مولف: حسین علی اصغریان, محمد زارعی, محمد مهدی دستغیب
سال چاپ: 1397
9786002880291
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 226
دسته محصول :
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد دوم)
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد دوم)
42,000 20% 33,600 تومان
مولف: محمد سعادت آگاه
سال چاپ: 1397
9786002880130
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 299
دسته محصول :
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد سوم)
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد سوم)
20,000 20% 16,000 تومان
مولف: رضا شاه نظر نژاد خالصی, محمد سعادت آگاه, محمد مهدی دستغیب
سال چاپ: 1398
9786002880628
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 137
دسته محصول :
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد اول)
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد اول)
32,000 20% 25,600 تومان
مولف: حسین علی اصغریان, محمد زارعی, محمد مهدی دستغیب
سال چاپ: 1396
9786002880611
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 285
دسته محصول :
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم دانش پژوهان جوان (جلد دوم)
المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم دانش پژوهان جوان (جلد دوم)
46,000 20% 36,800 تومان
مولف: رضا شاه نظر نژاد خالصی, محمد سعادت آگاه
سال چاپ: 1398
9786002880215
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 301
دسته محصول :
استراتژی های حل مسائل هندسه دانش پژوهان جوان
استراتژی های حل مسائل هندسه دانش پژوهان جوان
24,000 20% 19,200 تومان
مولف: محمد احمدی, مرتضی عدل
سال چاپ: 1395
9786002880208
دسته بندی کلی: آموزش, المپیاد
تعداد صفحه: 240
دسته محصول :
المپیادهای ریاضی نوجوانان بالکان دانش پژوهان جوان
المپیادهای ریاضی نوجوانان بالکان دانش پژوهان جوان
18,000 20% 14,400 تومان
سال چاپ: 1399
9786002880840
دسته بندی کلی: آزمون, المپیاد
تعداد صفحه: 94
دسته محصول :
نامساوی های قدیم و جدید دانش پژوهان جوان
نامساوی های قدیم و جدید دانش پژوهان جوان
19,000 20% 15,200 تومان
مولف: تیتو آندرسکو
سال چاپ: 1399
9786005230017
دسته بندی کلی: آموزش, المپیاد
تعداد صفحه: 127
دسته محصول :
المپیادهای ریاضی کشورهای مختلف 1997 دانش پژوهان جوان
المپیادهای ریاضی کشورهای مختلف 1997 دانش پژوهان جوان
27,000 20% 21,600 تومان
مولف: تیتو آندرسکو
سال چاپ: 1399
9789647685481
دسته بندی کلی: آزمون, المپیاد
تعداد صفحه: 178
دسته محصول :
نگاهی نو به نامساوی ها دانش پژوهان جوان
نگاهی نو به نامساوی ها دانش پژوهان جوان
14,000 20% 11,200 تومان
مولف: محمد احمدی
سال چاپ: 1399
9786005230543
دسته بندی کلی: آموزش, المپیاد
تعداد صفحه: 88
دسته محصول :
اصول و فنون ترکیبیات دانش پژوهان جوان
اصول و فنون ترکیبیات دانش پژوهان جوان
33,000 20% 26,400 تومان
مولف: چن چوان چنگ, که کی منگ
سال چاپ: 1399
9786002880499
دسته بندی کلی: آموزش, المپیاد
تعداد صفحه: 281
دسته محصول :
جلوه هایی از ترکیبیات دانش پژوهان جوان
جلوه هایی از ترکیبیات دانش پژوهان جوان
50,000 20% 40,000 تومان
مولف: ویکتور برایانت
سال چاپ: 1398
9789647685597
دسته بندی کلی: آموزش, جمع بندی, المپیاد
تعداد صفحه: 336
دسته محصول :
102 مسئله ترکیبیات دانش پژوهان جوان
102 مسئله ترکیبیات دانش پژوهان جوان
12,000 20% 9,600 تومان
مولف: تیتو آندرسکو
سال چاپ: 1395
9789647685412
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 128
دسته محصول :
استراتژی های حل مسئله دانش پژوهان جوان (جلد دوم)
استراتژی های حل مسئله دانش پژوهان جوان (جلد دوم)
39,000 20% 31,200 تومان
مولف: آرتور انگل
سال چاپ: 1399
9786002880550
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 529
دسته محصول :
مرتب سازی بر اساس