حراج!

آشنایی با الگوریتم ها دانش پژوهان جوان (جلد اول)

48,000 20% 38,400
مولف: یودی منبر
مترجم: رضا مرتضوی, مهدی محمدی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 283

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: