حراج!

آشنایی با معادلات دیوفانتی دانش پژوهان جوان

9,000 20% 7,200
نوع محصول:
مولف: تیتو آندرسکو
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 176

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: