حراج!

آمار و احتمال و گسسته جامع تست خیلی سبز

104,000 20% 83,200
مولف: عطا صادقی, مصطفی دیداری
سال چاپ: 1399
دسته بندی کلی: آموزش, تست
تعداد صفحه: 389
دسته محصول:
ستاره: 2
امتیاز محصول: (0، 3رای)

کتاب کمک آموزشی آمار و احتمال و گسسته جامع تست خیلی سبز در یک نگاه

:
  • تست های کافی و متنوع
  • تست های ایده دار برای دانش آموزان قوی تر
  • روند آموزشی مناسب تست ها
  • ​پوشش تمارین کتاب درسی در تست ها