حراج!

آموزش طبقه بندی شده فیزیک دهم تجربی گل واژه

45,000 20% 36,000
نوع محصول:
مولف: بهنام شریعتی بین کلائی, حمید رضا حقیقی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه: 194

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: