حراج!

استراتژی های حل مسائل هندسه دانش پژوهان جوان

38,000 20% 30,400
نوع محصول:
مولف: محمد احمدی, مرتضی عدل
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه: 240

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: