حراج!

استراتژی های جبر در المپیاد ریاضی (نامساوی ها) دانش پژوهان جوان

58,000 30% 40,600
نوع محصول:
مولف: محمد جعفری
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه: 360
انتشارات: دانش پژوهان جوان

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول