حراج!

الفبای الکترومغناطیس دانش پژوهان جوان (جلد دوم)

21,000 20% 16,800
نوع محصول:
مولف: مهدی متقی پور, یوسف صباغی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 120

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: