حراج!

المپیادهای فیزیک در ایران (مرحله اول) خوشخوان

36,000 20% 28,800
نوع محصول:
مولف: حسن نصیری, محمدتقی نصیری
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه: 324

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: