حراج!

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم دانش پژوهان جوان (جلد سوم)

45,000 20% 36,000
نوع محصول:
مولف: رضا شاه نظر نژاد خالصی, فرزاد معروفی, محمد سعادت آگاه, معین قاسمی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه: 292

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: