حراج!

برنامه نویسی پایتون 1 علامه حلی

30,000 20% 24,000
نوع محصول:
مولف: شهاب قدسی, علیرضا صالحه, محمدرضا جهانگیر
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 116

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: