حراج!

برنامه نویسی پایتون 2 علامه حلی

28,000 20% 22,400
نوع محصول:
مولف: علی اکبر محمدی ساعی, علیرضا صالحه, محمدرضا جهانگیر
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 108

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: