حراج!

بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) خانه زیست شناسی

45,000 20% 36,000
نوع محصول:
مولف: اوری, جکسون, ریس, کاین, مینورسکای, واسرمن
مترجم: خانه زیست شناسی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 111

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: