تخفیف!

تستیک عربی دهم انسانی مشاوران آموزش

230,000 15% 195,500
دانلود نمونه این کتاب (PDF)
نوع محصول:
سال چاپ: 1402
تعداد صفحه: 192

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول

تستیک عربی دهم انسانی مشاوران آموزش در یک نگاه

:
  • درس‌نامه‌های قوی و کنکوری
  • ادبیات صمیمی و ساده
  • تفکیک تست ها ازنظر سطح
  • ​عدم وجود تست های ضبط حرکات کلمات
+ نقد و بررسی کامل این محصول