حراج!

تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت

105,000 15% 89,250
نوع محصول:
سال چاپ: 1400
تعداد صفحه: 381
انتشارات: نشر دریافت

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: 4.68 از 10رای
+ همه ویژگی های این محصول