حراج!

جامع ریاضیات گسسته و آمار و احتمال نشر الگو

210,000 15% 178,500
دانلود نمونه این کتاب (PDF)
نوع محصول:
سال چاپ: 1401
تعداد صفحه: 548
انتشارات: نشر الگو

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: 4 از 2رای
+ همه ویژگی های این محصول