حراج!

جمع بندی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال مهروماه

9786003175082
دسته محصول :

کتاب جمع بندی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال مهروماه در یک نگاه

:
  • درس نامه های کوتاه و کاربردی
  • تست های جدید و ایده دار
  • روند آموزشی مطابق با کتاب درسی
  • تعداد تست کم
  • بخش فرمول نامه برای جمع بندی​
  • عدم وجود مطالب و تست های زائد