حراج!

جیبی آمار و احتمال خیلی سبز

25,000 20% 20,000
نوع محصول:
مولف: تیمور جویبار, حسین هاشمی طاهری
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 167

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: