حراج!

حسابان دوازدهم تست نشر الگو

9786007950821
دسته محصول :

این کتاب در یک نگاه

  • درسنامه و پاسخ تشریحی مختصر
  • تعداد تست های زیاد
  • تنوع خوب تست ها
  • عدم سطح بندی تست ها
  • تست های سخت تر برای دانش آموزان قوی تر
  • عدم پوشش تست های آزمون های آزمایشی
  • صفحه آرایی و گرافیک جذاب
  • ​پوشش تست های کنکور
99,000 20% 79,200تومان