حراج!

حسابان دوازدهم خوشخوان (جلد دوم)

46,000 20% 36,800
نوع محصول:
مولف: حسین شفیع زاده, عباس نعمتی فر
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 402

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:

حسابان دوازدهم خوشخوان (جلد دوم) در یک نگاه

:
  • درسنامه های مختصر و کوتاه
  • سطح بندی تست ها
  • تست های ترکیبی سطوح
  • آزمون جامع هر فصل
  • ​سخت بودن تست های درسنامه