حراج!

حل مسائل مبانی فیزیک هالیدی مبتکران (جلد اول – مکانیک)

58,000 20% 46,400
نوع محصول:
مولف: دیوید هالیدی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه: 163

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: