حراج!

درسنامه گسسته و آمار و احتمال کنکور میکرو گاج (جلد دوم)

127,000 15% 107,950
نوع محصول:
سال چاپ: 1400
تعداد صفحه: 237
انتشارات: گاج

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: 3 از 1رای
+ همه ویژگی های این محصول