حراج!

دین و زندگی دهم تست خیلی سبز

9786004121873
دسته محصول :
این کتاب در یک نگاه:
  • بررسی کامل آیات و احادیث
  • معین کردن کلید واژه های متن و آیه
  • جمع بندی های نموداری
  • آوردن نکات مشابه در بهتر بدانیم ها
  • تنوع تست ها
  • لحن کاملا رسمی و خشک و حجم زیاد کتاب