حراج!

دین و زندگی دهم تست خیلی سبز

کتاب دین و زندگی دهم تست خیلی سبز در یک نگاه

:
  • بررسی کامل آیات و احادیث
  • معین کردن کلید واژه های متن و آیه
  • جمع بندی های نموداری
  • آوردن نکات مشابه در بهتر بدانیم ها
  • تنوع تست ها
  • لحن کاملا رسمی و خشک و حجم زیاد کتاب