حراج!

ریاضیات گسسته دوازدهم خوشخوان

72,000 20% 57,600
نوع محصول:
مولف: رسول حاجی زاده
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 355

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:

ریاضیات گسسته دوازدهم خوشخوان در یک نگاه

:
  • تست های فراوان، متنوع و سطح بندی شده
  • عدم توجه به روند آموزشی کتاب درسی
  • پوشش تست های کنکور
  • عدم پوشش تمارین کتاب درسی
  • تست های ایده دار برای دانش آموزان قوی تر
  • عدم پوشش آزمون های آزمایشی