حراج!

Reading & Cloze test زرد قلم چی

29,000 25% 21,750
نوع محصول:
مولف: علیرضا یوسف زاده, نسرین خلفی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 300

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:

Reading & Cloze test زرد قلم چی در یک نگاه

:
  • درس نامه کامل و خودآموز
  • پوشش تیپ های متنوع تست های متن
  • پوشش تست های کنکور
  • فاقد پاسخ تشریحی
  • ​صفحه آرایی، گرافیک و فونت ملال آور