حراج!

زیست شناسی دوازدهم تخته سیاه

مولف: مهدی آرام فر
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه: 480
دسته محصول :

کتاب زیست شناسی دوازدهم تخته سیاه در یک نگاه

:
  • درس‌نامه جامع و کامل
  • روند آموزشی مناسب تست ها
  • آموزش نکته وار در کنار عمق بخشی
  • پاسخ تشریحی کامل و بررسی همه تست ها
  • پایین بودن کیفیت عکس‌های درس‌نامه
  • پایین بودن کیفیت کاغذها