حراج!

شاه کلید گاه به گام دروس هفتم کلاغ سپید

365,000 15% 310,250
دانلود نمونه این کتاب (PDF)
نوع محصول:
سال چاپ: 1402
تعداد صفحه: 686

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول

شاه کلید گاه به گام دروس هفتم کلاغ سپید در یک نگاه

:
  • پوشش تمامی کتاب های پایه هفتم
  • پاسخ دقیق به پرسش ها، فعالیت ها، کار در کلاس ها و…
  • پرسش و پاسخ از متن دروس برای یادگیری بهتر
  • فهرست ناقص
+ نقد و بررسی کامل این محصول