آموزش شگفت انگیز حسابان یازدهم خیلی سبز

9786004124416
دسته محصول :

این کتاب در یک نگاه

  • درسنامه کامل
  • درسنامه خود آموز (self study)
  • تعداد کم تست ها و تمارین
  • ارتباط کلامی خوب مولف با خواننده
  • توضیحات حوصله سربر
  • عدم توجه به دانش آموزان ضعیف