حراج!

شیمی دهم تست واجب مبتکران (تک جلدی)

9789640729182
دسته محصول :
این کتاب در یک نگاه:
  • درسنامه خود آموز
  • درسنامه كامل
  • ​آموزش به شیوه مباحثه
  • تست با ايده ی نو كم
  • پاسخ تشريحی كامل
  • ​كيفيت پايين كاغذ به كار رفته
118,000 20% 94,400 تومان