حراج!

شیمی یازدهم لقمه مهروماه

40,000 15% 34,000
دانلود نمونه این کتاب (PDF)
نوع محصول:
سال چاپ: 1401
تعداد صفحه: 234
انتشارات: مهروماه

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول

شیمی یازدهم لقمه مهروماه در یک نگاه

:
  • یکپارچگی مطالب
  • رونوشت بودن از کتاب درسی
  • فاقد تست
  • دادن آدرس صفحه کتاب درسی هر کدام از واژگان
  • طراحی جلد و صفحه آرایی خوب
  • کاغذ کاهی
+ نقد و بررسی کامل این محصول