حراج!
ناموجود

صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد

نوع محصول:
مترجم: حسن افشار
سال چاپ: 1400
تعداد صفحه: 624
رده سنی: بزرگسال
انتشارات: انتشارات ماهی
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول

صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد در یک نگاه

:
  • فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری خاورمیانه ی معاصر
  • ادبیات غیرداستانی قرن 20 ام آمریکا
  • کتابی تحلیلی، تاریخی و سیاسی
  • نامزد نهایی دریافت دو جایزۀ کتاب ملی منتقدان و پولیتزر
  • از بهترین کتاب های معتبر و قابل استناد تاریخِ خاورمیانه در قرن 20 ام
+ نقد و بررسی کامل این محصول