حراج!

عربی دوازدهم انسانی میکرو گاج

75,000 20% 60,000
نوع محصول:
مولف: خدیجه علیپور
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 202

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:

عربی دوازدهم انسانی میکرو گاج در یک نگاه

:
  • درسنامه خود آموز
  • روند آموزشی مناسب تست ها
  • تعداد تست کم
  • نپرداختن به تست های کنکور
  • پاسخ تشریحی کامل
  • ​وجود آزمون در انتهای هر درس