حراج!

فارسی دهم تست خیلی سبز

کتاب فارسی دهم تست خیلی سبز در یک نگاه

:
  • کامل بودن در بخش لغت
  • تعداد تست مناسب
  • کمرنگی حضور تست های کنکور
  • عدم حضور تست های بسیار ساده و سخت
  • عدم حضور بخش املا به شکل جدا
  • پاسخنامه ی کامل
78,000 20% 62,400 تومان