حراج!

فارسی دهم نشر الگو

43,000 20% 34,400
نوع محصول:
مولف: علیرضا عبدالمحمدی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 416

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: 5 از 2رای

فارسی دهم نشر الگو در یک نگاه

:
  • درسنامه ی عالی و متفاوت تاریخ ادبیات
  • جامعیت بخش دستور زبان
  • توضیح مفهوم کلی دروس در بخش قرابت
  • تعداد تست بسیار کم برای حفظیات
  • کمبود تست آرایه ی کلی
  • پاسخنامه ی خلاصه