حراج!

فارسی هشتم مبتکران

84,000 20% 67,200
نوع محصول:
مولف: حمید طالب تبار
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 304

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:

فارسی هشتم مبتکران در یک نگاه

:
  • تنوع طرح تست های موضوعی
  • پوشش تمرینات ترکیبی
  • نکته محور بودن تست ها و تمرینات
  • رسم جدول
  • تست های خارج از کتاب
  • ​ناکافی بدن توضیحات بعضی تست ها