حراج!

فصل آزمون گسسته و آمار و احتمال جامع خیلی سبز

64,000 20% 51,200
نوع محصول:
مولف: سید وحید ذوالفقاری, مسعود طایفه, مصطفی دیداری, نرگس کاگر
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 186

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: