فیزیک دوازدهم جامع رشته ریاضی نشر الگو (جلد اول)

9786007950906
دسته محصول :

این کتاب در یک نگاه

  • درسنامه خلاصه و ناقص
  • تست های کافی و متنوع
  • تست های ایده دار برای دانش آموزان قوی تر
  • پاسخ تشریحی کامل
  • پوشش تمارین کتاب درسی در تست ها
  • ​صفحه آرایی و گرافیک جذاب