حراج!

مسائل فیزیک عمومی ایرودف دانش پژوهان جوان (جلد دوم)

33,000 20% 26,400
نوع محصول:
مولف: علیرضا صادقی راد, محمد امین آقامیری, مهدی متقی پور
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه: 224

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: